Informatie voor de watersporter

ICP herziening per 1 maart definitief

In december vorig jaar kondigden wij een aanscherping van de aanvraagprocedure van het ICP aan. Inmiddels zijn wij in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) tot een nieuw convenant gekomen die per 1 maart 2021 in zal gaan. Watersportverbond

Ijsbrekers houden vaarwegen begaanbaar voor beroepsvaart

Ijsbrekers zijn druk om het Eemskanaal, de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, voor de beroepsvaart begaanbaar te houden. Vanmorgen was deze taak weggelegd voor de Gruno. Bij langdurige strenge vorst houdt Rijkswaterstaat ijsvorming op de hoofdvaarwegen nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, zetten ze ijsbrekers in om de vaargeulen zo goed mogelijk bevaarbaar te houden. Eemskrant