Informatie voor de watersporter

In beroep tegen damwanden in Zwarte Water

In februari van dit jaar heeft het Watersportverbond samen met de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) bezwaar gemaakt tegen de plannen om damwanden in het Zwarte Water, Overijssel, te plaatsen. Deze damwanden zullen circa 50 centimeter boven het water uitsteken. In het kader van het Kaderrichtlijn Water worden …