Informatie voor de watersporter

Handreiking Chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthaven

Binnenkort is de Handreiking Chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthaven beschikbaar. In 2015 sloten HISWA en RECRON een zogenaamde Greendeal met de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (ofwel chemische bestrijdingsmiddelen) in de recreatie- en watersportsector. Doel van de Greendeal was om uiterlijk …