Aangepaste bediening bruggen en sluizen IJsselmeer en randmeren winter 2013 – 2014

PERSBERICHT
Nieuwegein – Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met het Watersportverbond en andere belanghebbende partijen met ingang van 1 november 2013 de bedieningstijden op een aantal bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied gewijzigd. In de uren met weinig aanbod van scheepvaart gaan de bruggen en sluizen uitsluitend op aanvraag open.
De partijen hebben deze maatregel ingevoerd om efficiënter te kunnen bedienen. De sluismeester of brugwachter is niet altijd op de brug/sluis, maar komt op afroep. De schipper moet tijdens zijn reis daarom tijdig een bediening aanvragen.
De aanvraag
De aanvraag moet minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor een bediening gemeld worden via telefoonnummer 0517-578173.
Winterrooster
De sluizen en bruggen waar in de winter de bediening op aanvraag geldt, zijn de volgende:
– Naviduct/Krabbersgatsluis
– Stevinsluis
– Roggebotsluis
– Ramspolbrug
– Eilandbrug
– Ketelbrug
Voor alle overige bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat in het IJsselmeergebied en de randmeren verandert de situatie niet. Deze blijven lokaal bediend en de bedieningstijden blijven ongewijzigd.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X