Advocaat-generaal adviseert Hoge Raad de veroordeling dodelijke aanvaring Vinkeveense Plassen in stand te laten

Den Haag – De veroordeling van een verdachte wegens het veroorzaken van een dodelijke aanvaring op de Vinkeveense Plassen in 2014 dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Vegter de Hoge Raad in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.

In cassatie wordt door de advocaten van de verdachte onder meer geklaagd over het oordeel van het hof dat de verdachte roekeloos is geweest. Volgens de advocaten wordt niet voldaan aan de hoge eisen die worden gesteld aan het bewijs van roekeloosheid.

In de visie van de AG gaan de cassatieklachten van de verdachte niet op. Zo heeft het hof volgens de AG toereikend onderbouwd dat sprake was van roekeloosheid. Het hof heeft daartoe onder meer vastgesteld dat de verdachte in het donker met zijn onverlichte, grote en zware speedboot heeft gevaren met ruim zes keer de ter plaatse geldende maximumsnelheid, terwijl de verdachte verkeerde onder invloed van ongeveer drie maal de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol.

Daarbij had de verdachte er volgens het hof onder meer rekening mee te houden dat het die avond drukker zou zijn op het water dan anders en dat er verkeer kon komen van de kant waar de sloep vandaan kwam.