Informatie voor de watersporter

Akkoord over HISWA CAO 2011

PERSBERICHT
Driebergen – Leden van HISWA Vereniging, FNV Meubel & Hout en CNV Vakmensen zijn akkoord met de HISWA-CAO voor 2011. In het kader van de naderende vergrijzing en ontgroening lag het accent van de besprekingen op scholing. Doel is om de watersportindustrie nog aantrekkelijker te maken voor jongeren. Een belangrijk resultaat is een verhoging van 1,5 procent voor de salarissen en een aantal vergoedingen en het invoeren van BBL-loonschalen.
“Nu ook onze sector, als gevolg van de vergrijzing en ontgroening, onherroepelijk te maken krijgt met een tekort aan goede vakmensen ligt de prioriteit bij behoud van vakkrachten en om jongeren voor de watersportindustrie te interesseren. Hierover waren we het gezamenlijk eens en dat maakte dat we het vrij snel akkoord waren over een nieuwe CAO”, aldus Jasmin Meijer, cao-onderhandelaar voor werkgeversorganisatie HISWA Vereniging.
De nieuwe HISWA-CAO geldt voor één jaar en loopt van; 1 januari 2011 tot 1 januari 2012. De partijen sloten op 14 februari jongstleden na drie onderhandelingsrondes een principeakkoord. Door scholing te stimuleren wordt de watersportindustrie interessanter voor vaklieden in deze zeer gevarieerde bedrijfstak met goede toekomstmogelijkheden.
Voor wie bestemd
De HISWA-CAO is verplicht voor alle bedrijven die zich bezighouden met het (af)bouwen, vaarklaar maken, repareren en onderhouden van houten- en/of kunststoffen jachten. Al dan niet in combinatie met een dienstverlenende activiteit als verhuur van boten of ligplaatsen. (HISWA)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht