BaZ-updates van Stentec voldoen aan SOLAS-plicht om bijgewerkte zeekaarten aan boord te hebben

Persbericht
Heeg – Op de Westerschelde wordt gecontroleerd of schepen aan de SOLAS verplichtingen voldoen en dat geldt waarschijnlijk ook voor alle andere vergelijkbare wateren. Voor alle schepen die varen op zee is het o.a. verplicht om een recent bijgewerkte kaart aan boord te hebben. Plezierjachten die op zee varen zijn aan de regels van SOLAS V gebonden. Het niet bij zich hebben van een actuele en bijgewerkte kaart getuigt niet alleen van slecht zeemansschap. Er staat ook nog een stevige boete op. Als dit geldt voor de Westerschelde dan geldt dit in principe ook voor andere havenmondingen en getijdenwateren zoals de Waddenzee.
De wet mag hier immers geen onderscheid in maken. Er is nog geen jurisprudentie over, maar dit is slechts een kwestie van tijd. Een recent bijgewerkte kaart mag ook een digitale bijgewerkte kaart op uw navigatielaptop zijn, zoals de DKW1803 Westerschelde, keurig online bijgewerkt met de gratis wekelijkse BaZ update service. Stentec is overigens de enige leverancier die deze unieke online BaZ update service onder kwaliteitsbewaking al meer dan 10 jaar aanbiedt.
Het alternatief voor online bijwerken van digitale kaarten is het handmatig in de kaart verwerken bijhouden van alle BaZ wijzigingen welke op de website van de Hydrografische Dienst ter beschikking worden gesteld. Deze tijdrovende methode wordt nauwelijks nog voor watersporters gebruikt. Voor het bijwerken van kaarten heeft u een internetverbinding nodig. Dit kan thuis of in de jachthaven. Met een druk op de knop ‘Kaarten bijwerken’ voldoen uw kaarten weer aan de gestelde eisen.
De BaZ Update service op de 2011 editie is te volgen via Stentec Twitter. Stentec is marktleider laptopnavigatie voor watersporters in Nederland en met WinGPS 5 Navigator met routeplanner voor open water en binnenwater, winnaar van de Hiswa Innovatieprijs 2011.
Meer informatie op www.stentec.com

2 Berichten

 • Ger

  11 jaren geleden / 16 mei 2011 om 12:47 uur

  “Plezierjachten die op zee varen zijn aan de regels van SOLAS V gebonden”.
  Sorry Stentec, maar dit is B.S.
  Natuurlijk getuigt het van goed zeemanschap om bijgewerkte kaarten aan boord te hebben, maar dit staat nergens zodanig in SOLAS V als zijnde verplicht voor plezierjachten. Wel is er sprake van “appropriate nautical charts” maar in hoeverre deze moeten zijn bijgewerkt, wordt (m.i. terecht) in het midden gelaten. Het is namelijk onmogelijk om van uur tot uur je kaarten te hebben bijgewerkt. Bovendien lopen de hydrografische diensten van deze wereld – en daarmee ook Stentec – behoorlijk achter met b.v. de BaZ.
  Wat wel in SOLAS V staat is dat je moet zorgen voor een vaarplan. En ook daar wordt een behoorlijke slag mee om de arm gehouden voor wat betreft plezierjachten.
  Dat Stentec suggereert dat hun software zorgt dat je “met een druk op de knop” voldoet aan een niet bestaande SOLAS eis, daarbij appelerend aan de angst voor “een stevige boete”, vind ik persoonlijk niet erg kies.
  Hieronder het betreffende artikel in SOLAS V en let vooral op de laatste alinea:
  The following regulations are the elements of SOLAS V relevant to pleasure craft under 150 GT.
  Regulation 34 – Safe navigation and avoidance of dangerous situations
  1. Prior to proceeding to sea, the master shall ensure that the intended voyage has been planned using the appropriate nautical charts and nautical publications for the area concerned, taking into account the guidelines and recommendations developed by the Organization.*
  2. The voyage plan shall identify a route which:
  2.1. takes into account any relevant ships’ routeing systems
  2.2. ensures sufficient sea room for the safe passage of the ship throughout the voyage
  2.3. anticipates all known navigational hazards and adverse weather conditions; and
  2.4. takes into account the marine environmental protection measures that apply, and avoids, as far as possible, actions and activities which could cause damage to the environment
  *Refer to the Guidelines for Voyage Planning, adopted by the Organization by Resolution A.893(21)
  The MCA Guidance Notes for this regulation state: For small vessels and pleasure-craft the degree of voyage planning will be depend upon the size of vessel, its crew and the length of the voyage. The MCA expects all mariners to make a careful assessment of any proposed voyage taking into account all dangers to navigation, weather forecasts, tidal predictions and other relevant factors including the competence of the crew.
  Kortom: als je voldoet aan de eis van goed zeemanschap en een gezond verstand, dan hoef je beslist niet bang te zijn voor een “stevige boete” en moet je zo nodig de software van Stentec aanschaffen om aan de regels te voldoen. Overigens wil ik met deze reactie niet zeggen dat Stentec geen goede software zou leveren, ik wil alleen aangeven dat ik de manier van het op deze manier aan de man brengen niet zo kan waarderen.
  Ger Rietman

 • EelskeM

  11 jaren geleden / 18 mei 2011 om 21:28 uur

  Mijn twee centen:
  Voor de Westerschelde geldt dit:
  quote
  SCHEEPVAARTREGLEMENT WESTERSCHELDE 1990
  Tekst zoals deze geldt op 30 januari 2011
  Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
  Artikel 55. Verplichting tot aan boord hebben van reglement en
  zeekaart
  Aan boord van elk schip, met uitzondering van een open klein schip,
  waarop dit reglement van toepassing is, moeten een bijgewerkt
  exemplaar van dit reglement en de meest recente uitgave van, of een
  volledig bijgewerkte zeekaart van het in artikel 1 genoemde gebied
  aanwezig zijn; deze moeten op eerste aanvraag van een
  opsporingsambtenaar ter inzage worden gegeven.
  unquote
  Dus
  of
  1. “de meest recente uitgave” (is van april 2011 en bijgewerkt tot en
  met BaZ week 5 2011)
  of
  2 “een volledig bijgewerkte zeekaart” van het gebied.
  In ieder geval wil het reglement bereiken dat je in de Westerschelde
  navigeert op actuele kaarten. Nergens staat dat het papieren kaarten
  of plastic kaarten oid moeten zijn.
  Dat een “oude” digitale kaart bijgewerkt met “waypoints” van BaZ of
  tonnenlijsten aan de kwalificatie “volledig bijgewerkt” zal voldoen
  waag ik te betwijfelen.
  “Volledig” bijgewerkt leg ik uit als conform en tot en met de laatst
  verschenen BaZ. ( Daar mankeert het dus ook al aan bij 1.)
  Stentec levert daags na het verschijnen van een BaZ een update van de
  betreffende kaart uit de 1800 serie. Het sterke punt daarbij is dat
  onder “kaartinformatie” de tekst van de verwerkte BaZ staat vermeld en
  dat links onder de kaart onder kaartrand de verwerkte berichtnummers
  worden vermeld. En zo is het ons officieel geleerd te doen. Daarmee
  voldoet de digitale kaart van Stentec aan de eis “volledig
  bijgewerkt”. Een of meerdere afdrukken van het scherm stellen je zelfs
  in staat om een “volledig bijgewerkte”papieren versie te tonen.
  Inclusief de rode verklarende teksten/noten.
  Met zo’n kaart aan boord durf ik de confrontatie met betrekking tot
  “volledig bijgewerkt” wel aan. (Ik heb de papieren 2011 editie van de
  1803 voor de zekerheid wel aan boord).
  Verder meen ik te hebben vernomen dat de Koninklijke Schuttevaer heeft
  gepleit voor een aantal wijzigingen. 1 daarvan betreft de vermelding
  van zoiets als “een volledig bijgewerkte (digitale) zeekaart”
  Dat is ook in een nieuw reglement voor de Westerschelde vermeld. Maar
  dit ontwerp is (ook na 2 jaar) nog niet in de Staatscourant
  gepubliceerd en heeft nog geen rechtskracht.
  Als Stentec meent over een product te beschikken dat voldoet aan de
  eisen voor de scheepvaart op de Westerschelde, dan mag zij daar wat
  mij betreft ruchtbaarheid aan geven.
  Zo lang het niet misleidend is. En dat lijkt mij voorshands niet het
  geval.

Berichtensectie gesloten.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X