Bediening verschillende bruggen en sluizen zal in 2015 versoberen

Den Haag – Rijkswaterstaat versobert per 1 januari 2015 de bediening op verschillende bruggen en sluizen in Nederland. Hiermee vult Rijkswaterstaat de taakstelling in die in het regeerakkoord is afgesproken. Om de overlast voor de beroepsvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken is samen met het bedrijfsleven, de scheepvaartsector en Provincies gekeken naar de minst ingrijpende oplossingen per regio.

De bediening verandert op verschillende manieren. Voor sommige sluizen en bruggen geldt dat de bedieningstijden worden ingekort. Er is dan minder of geen bediening meer in rustige perioden. Op enkele bedieningscentrales wordt voortaan met minder sluismeesters gewerkt, waardoor er minder bruggen of sluizen tegelijk bediend kunnen worden. In andere gevallen gaat Rijkswaterstaat de sluis op aanvraag bedienen, waarbij de sluismeester op afroep beschikbaar is of tussen één of meerdere sluizen pendelt. Een schipper moet zijn doorvaart dan van te voren aanvragen. Voor de scheepvaart betekenen de versoberingsmaatregelen dat de kans op wachttijden groter is. (Zeilen, www.vaarweginformatie.nl