123 stickers

Belangenorganisaties verontrust over RWS ‘peilbesluit’ om vanaf 15 augustus het waterpeil van IJsselmeer en Markermeer met 20 cm te verlagen

Utrecht – In het IJsselmeergebied wordt al geruime tijd een discussie gevoerd over de wijze waarop het peilbeheer door Rijkswaterstaat moet worden uitgevoerd. De kern van dit beheer wordt gedicteerd door de Deltawet. Kortweg wordt hier vastgelegd dat het peilbeheer robuust, toekomstveilig (stijging zeespiegel door klimaatverandering) en rekening houdend met natuurwaarden en (drink)watervoorziening moet worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat is aangewezen om de in de wet vastgelegde doelen te realiseren.

Het Watersportverbond en de HISWA ondersteunen de maatregelen uiteraard wel, maar vinden dat bij het vervroegd verlagen van de waterstand wel een uitgebreid baggerplan hoort om de jachthavens bereikbaar te houden. En juist dat laatste is nog onderwerp van overleg, zonder dat daarvan enig resultaat valt te voorspellen. Reden voor ‘een zienswijze’. (Nauticlink, Watersportverbond, Peilbesluit Rijkswaterstaat)

Laat een bericht achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X