Ben Viegers Schilderde Als Een Echte Impressionist Het Liefst Buiten En Steeds Kleurrijker

Ben Viegers (1886 – 1947) leerde tekenen, verf mengen en schilderen in de koetsenmakerij van zijn grootvader, waar hij na school hielp. Het waren de eerste stappen in zijn ontwikkeling tot kunstenaar. Viegers wordt vaak beschouwd als autodidact, hoewel hij in 1903 aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag ingeschreven zou hebben gestaan. Hij bracht het hoe dan ook tot de Haagse Kunstkring. Hier ontmoette hij Jan Toorop, de broers Knikker en Charles Dankmeijer. Viegers was in die periode een broodschilder die wel signeerde, maar niet dateerde. Weinig werk uit die tijd heeft de geschiedenis overleefd. Met zijn kersverse echtgenote Jo Jacobs – die ook wel als model fungeerde – trok Viegers in 1938 naar Nunspeet, dat toen nog een kunstenaarskolonie rijk was. Bij het uitbreken van de oorlog verhuist Viegers naar Castricum, waar hij veel zee- en duingezichten schildert. De oorlogssituatie doet hem na een verblijf in Hilversum in 1943 alweer naar de Noord-Veluwe terugkeren. Vanuit Nunspeet trekt hij als buitenschilder talloze maken naar de pittoreske kust van de Zuiderzee, die nog maar sinds 1932 door de Afsluitdijk afgesneden was van zee. De Nunspeetse dominee Jacobs schreef: “’s Morgens vroeg, voor achten, trok hij er op uit, met zijn spullen achterop de fiets, ’s avonds zo tegen zessen kwam hij terug met een nog nat doek. En dat eigenlijk elke dag…” Viegers ontwikkelde zich in zijn leven van Haagse School schilder tot echte impressionist en had weinig behoefte om mee te gaan met de in die tijd nieuwe modieuze stromingen als kubisme, of expressionisme. Hoewel het liefst buiten, schilderde hij van alles: van landschappen, stadsgezichten, bloemen en stillevens tot portretten en zee- en havengezichten. Viegers was ambitieus en ondernemend getuige zijn zwerftochten per motor met zijspan, en z’n reizen naar Frankrijk. Die laatste hebben er mogelijk voor gezorgd, dat het werk van Viegers in de loop van de tijd steeds kleurrijker is geworden. Nieuwsgierig? Het Noord-Veluws Museum heeft een ruime collectie van deze relatief onbekende kunstenaar.