Charterschippers onderzoeken mogelijkheid om tot de gezamenlijke promotie van de chartervaart te komen

PERSBERICHT
Enkhuizen – ‘Het is voor de hele chartervaart van belang de gezamenlijke vloot en het totale productaanbod nadrukkelijk en multimediaal onder de aandacht te brengen van potentiële klanten.’  Dat was het thema van de samenkomst van 35 schippers en vertegenwoordigers van boekingskantoren in Enkhuizen op 30 november jl. voor een gezamenlijke marketingcampagne voor de chartervaart. De aanwezigen terplekke  toonden zich wel bereid deel te nemen aan zo’n gezamenlijke promotiecampagne mits er voldoende schippers en boekingskantoren aan deelnemen.
Om dit te onderzoeken is een werkgroep van vijf betrokkenen geformeerd,  die binnenkort van start zal gaan om te inventariseren hoeveel schippers en boekingskantoren daadwerkelijk zullen deelnemen aan zo’n gezamenlijke marketingcampagne.  Als voldoende draagvlak een feit blijkt,  kunnen volgende stappen genomen worden, zoals de verdere uitwerking van het plan van aanpak met voldoende garantie voor de deelnemers en de inrichting van een kwalitatief sterk platform.
De plannen die zijn gepresenteerd in Enkhuizen zijn ondermeer hier te vinden (pdf).
Meer informatie via Mieke Bosman, voorzitter en woordvoerder van de werkgroep Alle Hens aan Dek, 06-53 41 37 02, woeligebaren@gmail.com