Informatie voor de watersporter
EBI sluit zich aan bij baanbrekend EnviroNaut-project voor meer duurzaamheid in nautisch toerisme

EBI sluit zich aan bij baanbrekend EnviroNaut-project voor meer duurzaamheid in nautisch toerisme

Brussel 6 mei 2022 – European Boating Industry (EBI) zal samen met de German Ocean Foundation, Sea Teach, de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA), de German Marine Federatie (BVWW) en de Frederick University de allereerste milieukwalificatie voor de nautische toerismesector ontwikkelen. Het leerplan zal beantwoorden aan de doelstellingen van de Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Het is de bedoeling de pleziervaart en het nautisch toerisme duurzaam te beheren en zo een middel te worden om de ecosystemen in zee en aan de kust te beschermen. Het project zal ook aan bod komen tijdens een door het EBI georganiseerde workshop op de Europese Maritieme Dag op 19 mei om de belangrijkste besluitvormers op EU-niveau kennis te laten maken met blauwe vaardigheden en de bootindustrie.

Het door de EU gefinancierde Erasmus+ project genaamd ENVIRonmental Officer in the NAUtical Tourism Industry (EnviroNaut), heeft als doel de kloof te overbruggen tussen de opleiding en vaardigheden die nodig zijn in de pleziervaartsector, en tegelijkertijd de positieve milieu-impact te vergroten die de pleziervaartsector kan hebben. Frank Schweikert, oprichter en directeur van de German Ocean Foundation, verklaarde: “Onze zeeën en oceanen herbergen ecosystemen van onschatbare waarde en zijn een van de belangrijkste bronnen van voedsel, materialen en energie. Zij zijn ook de thuisbasis van diverse recreatieve activiteiten. Het EnviroNaut-project zal de groei van de pleziervaartsector ondersteunen en tegelijkertijd het mariene milieu beschermen door verantwoord en duurzaam toerisme”.

In de komende twee jaar zullen de EnviroNaut-partners de allereerste kwalificatie als milieufunctionaris ontwikkelen met een specifiek curriculum. De resulterende cursus zal online beschikbaar zijn, gratis en voor iedereen toegankelijk. Het zal de werknemers in de nautische sector, zowel huidige als toekomstige, de basis geven om milieupraktijken in hun bedrijven te implementeren, terwijl het ook hun belangrijkste competenties zal verbeteren. Door de sector een ultramodern instrument in handen te geven om de kenniskloof tussen werknemers, praktijkmensen en de geldende wetgeving te dichten, zullen zij de stap naar duurzaamheid kunnen zetten. Werknemers in de volgende bedrijven zullen toegang hebben tot de kwalificatie: jachthavens, watersportbedrijven, schippersdiensten, nautische scholen en andere opleidingsinstituten, en chartermaatschappijen. De erkende deskundigheid van EBI maakt haar tot een belangrijke partner die organisaties in heel Europa voor het project met elkaar verbindt. Als de belangrijkste vertegenwoordiger van de pleziervaartsector in Europa zal EBI een uitgebreid inzicht verschaffen in de uitdagingen en doelstellingen van de sector en de manier waarop deze kunnen worden verwezenlijkt.

Naast haar Europese expertise houdt het EBI toezicht op de verspreiding en zal het ervoor zorgen dat EnviroNaut zodanig wordt ontwikkeld dat er een standaardisatie van milieuvaardigheden op Europees niveau komt. Philip Easthill, secretaris-generaal: “Het EnviroNaut-project zal een spelbreker zijn voor de industrie. De kwalificatie Environmental Officer zal duurzaamheid naar een geheel nieuw niveau tillen voor bedrijven in de nautische toerismesector. EBI zal het project ondersteunen met ons geconsolideerde Europese netwerk en onze technische kennis, en zo een eenduidige visie bieden op de uitdagingen en kansen voor de sector op Europees niveau. Dit sluit direct aan bij onze nieuwe strategie waarmee we streven naar een duurzame boot- en nautisch-toerisme-industrie Made in Europe”

Bedrijven, werknemers en alle belanghebbenden uit de nautisch-toeristische sector worden uitgenodigd zich aan te melden bij het Stakeholder Engagement Platform om betrokken te worden bij de ontwikkeling van de kwalificatie.

Europese maritieme dag

EBI is medeorganisator van een workshop op de komende Europese Maritieme Dag (EMD) in Ravenna, Italië (19 & 20 mei) over: “Lacunes in kennis en vaardigheden in de blauwe sector: Naar een duurzame blauwe groei”. De EMD is het jaarlijkse evenement waar “Oceans Leaders” elkaar ontmoeten om de meest dringende problemen van de Europese maritieme gemeenschap te bespreken en de blauwe economie vooruit te helpen. Tijdens de workshop worden de sector, de uitdagingen en de ontwikkeling van milieuvaardigheden, alsook het EnviroNaut-project voorgesteld aan de belangrijkste besluitvormers op EU-niveau. Sprekers op de workshop, die wordt geleid door Silja Teege van Sea Teach, zijn Eirini-Asimina Stamatopoulou (Nationale Technische Universiteit van Athene); Frank Schweikert (Duitse Ocean Foundation) en Stefano Pagani Isnardi (Confindustria Nautica).

Deze workshop heeft op voorhand al de aandacht getrokken van meer dan 120 deelnemers. De sessie biedt ruimte voor een debat waarin de EU-instellingen en mariene belanghebbenden zullen discussiëren over de uitdagingen waarmee de volgende generatie mariene professionals wordt geconfronteerd, alsook over de vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de blauwe economie te halen en duurzame bedrijven in de oceaan tot stand te brengen. Tijdens de workshop zal worden bepaald welke blauwe vaardigheden nodig zijn en welke uitvoeringsmaatregelen moeten worden genomen om duurzaam nautisch toerisme, scheepvaart & scheepsbouw en andere mariene professionals te ondersteunen bij het aanpakken van de belangrijkste uitdagingen waarmee de blauwe economie in het volgende decennium zal worden geconfronteerd.

EMD 2022 is een hybride evenement, en deelnemers hebben de mogelijkheid om in-person of virtueel deel te nemen. Inschrijven kan tot 12 mei (Registratie hier). De door EBI georganiseerde workshop vindt plaats op 19 mei van 15:45 – 16:45 uur.

Voor meer informatie europeanboatingindustry.eu (Engels)

Foto: European Boating Industry

Dit bericht is geplaatst door de nieuwsdienst van Nauticlink. Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht, neem contact met ons op via nieuwsdienst@nauticlink.com of plaats hieronder een reactie. Je kunt ook zelf persberichten en nieuws tips doorgeven aan onze redactie. Meer informatie hierover vind je op onze nieuwsdienstpagina.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht