Europe Top Models

Schaalmodellen zijn voor wie van boten houdt, vaak regelrechte hebbedingen. Veel modellen worden in Zuid-Amerika of het Verre Oosten gemaakt. Maar deze juweeltjes komen al veertig jaar lang gewoon uit Engeland. Van plezierjachten tot baggerschepen. ‘Scale Models Weston’ maakt schepen op schaal voor bedrijven en particulieren. “Niet de goedkoopste, maar uit marketing oogpunt wel de meest rendabele investering op termijn” lezen we op de site. En ook dat het klantenbestand dankzij de geboden kwaliteit tot de top van de markt is gaan behoren. Het zal zo zijn. Wie de boten bekijkt zal er in elk geval opmerkelijk veel replica’s van Nederlandse schepen tussen vinden. Van opdrachtgevers die behoren tot de ‘blue chip client base’ van Scale Models Weston.