Informatie voor de watersporter

Friese dorpen komen met plan voor vaarwegen kleine recreatievaart

Leeuwarden – De kleine vaarwegen in het gebied tussen Bolsward en Franeker weer geschikt maken voor de kleine recreatievaart. Met deze opdracht is de werkgroep Lytse Farwegen aan de slag gegaan.

Het initiatief voor het weer bevaarbaar maken van de vaarwegen in de Greidhoeke ligt bij Dorpsbelang Kûbaard. Dertien dorpsbelangen in de omgeving werden aangeschreven met het verzoek mee te denken over de uitvoering van het plan, vertelt mede-initiatiefnemer Klaas Bijleveld uit Kûbaard.

In het verleden waren vrijwel alle dorpen goed over water bereikbaar. Veel producten werden over water vervoerd. In de loop van de twintigste eeuw hebben de vaarten deze functie verloren. Ruilverkavelingen en de aanleg van wegen, dammen en lage bruggen hebben veel vaarten onbevaarbaar gemaakt.
 
Het plan van Lytse Farwegen kan worden gezien als een vervolg op het vaarwegenplan dat de Heidemij in 1993 in opdracht van het recreatieschap De Marrekrite heeft opgesteld. Een aantal onderdelen van dit plan is uitgevoerd, zoals het opwaarderen van de vaartroutes Bolsward-Harlingen, Bolsward-Wommels-Easterlittens, het opknappen van de Achlumervaart, de aanleg van de Middelseeroute en het tot stand brengen van de verbinding Lathumervaart en Kûbaard. (Friesch Dagblad)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht