Informatie voor de watersporter

Friesland stelt in 2010 toegezegde 4,6 miljoen subsidie voor watersport in Heeg, Woudsend, Oudega en IJlst daadwerkelijk beschikbaar

PERSBERICHT
Leeuwarden – Voor het versterken van de watersport in Heeg, Woudsend, Oudega en IJlst stelt de provincie Fryslân 4,6 miljoen euro beschikbaar. Met deze bijdrage kan de gemeente Súdwest-Fryslân verder met de voorbereidingen zodat de plannen voor 31 december 2015 zijn gerealiseerd. Eind 2010 reserveerde de provincie het geld voor het verbeteren van de watersportkernen. Nu de plannen verder zijn uitgewerkt, is de bijdrage van de provincie definitief beschikbaar gesteld.
Heeg
Bebouwing en openbare ruimtes op it Eilân krijgen het karakter van het oude Heeg. Zo ontstaat er een beter zicht van het dorp op het Hege Mar (Heegermeer). De uitstraling van Heeg wordt vanaf het water verbeterd. Op de locatie van jachthaven Foekema komt passende nieuwbouw. De passantenhaven Heegerwâl wordt uitgebreid en gemoderniseerd.
Woudsend
Het voormalige ASR-pand in Woudsend wordt omgebouwd tot een woonzorgcentrum. Het centrum heeft als doel het zorgtoerisme te stimuleren. Woningcorporatie Elkien verbouwt dit voormalige bedrijfspand van Woudsend Verzekeringen voor een aanzienlijk bedrag. Daarnaast komen er in Woudsend meer passantenplaatsen voor kleine boten op het terrein van Recreatiecentrum De Rakken. Voor de Recreatieonderneming geeft dit aanleiding om de jachthaven en aquacamping aan te passen en te verbeteren.
Oudega
Om het strand te beschermen tegen wegspoeling komt er een strekdam bij het strand van Oudega. Ook wordt de bestaande kleedgelegenheid vernieuwd.
IJlst
Houtzaagmolen De Rat in IJlst wordt uitgebreid met een multifunctioneel gebouw. Dit kan ook dienst doen als ontvangstcentrum voor toeristen. IJlst wil zich profileren als ‘Houtstad IJlst’. Zo benadrukt de Elfstedenstad het van oudsher unieke karakter. Daarnaast wil de stad haar watersportfunctie versterken. Daarom worden de stadsentrees aantrekkelijker gemaakt. Bovendien krijgt de multifunctionele accommodatie bij de ijsbaan nieuwe voorzieningen. Het gebied tussen deze accommodatie en de passantenhaven wordt gemoderniseerd. Het terrein is hierdoor gebruiksvriendelijker voor watersporters en bezoekers met campers.
Schone Friese Meren
Naast deze gemeentelijke projecten maakt één provinciaal plan deel uit van de subsidie;het project ‘Schone Friese Meren’. Dit is een project met aandacht voor schoon water, schone energie en landschapsherstel. Voorbeelden van de werkzaamheden zijn het aanleggen van innamepunten voor vuilwater en vaarroutes en voorzieningen voor elektrisch varen.
Werkgelegenheid
De uitvoering van dit werk levert, naast de tijdelijke werkgelegenheid, structureel ongeveer 15 banen op. De totale investering is ruim 16 miljoen euro. Daarvan betaalt Provincie Fryslân 4,6 miljoen euro vanuit Het Friese Merenproject. De gemeente Súdwest-Fryslân draagt 3,7 miljoen euro bij. Vanuit het bedrijfsleven wordt een investering van ruim 8 miljoen euro verwacht. Deze private investeringen kunnen nog oplopen tot 20 miljoen euro. Gezien het huidige economische klimaat is dat laatste echter een onzekere factor.
Het Friese Merenproject
De plannen voor Woudsend, IJlst, Oudega en Heeg zijn onderdeel van de Bestuursovereenkomst Wymbritseradiel. In 2010 is deze overeenkomst door de voormalige gemeente Wymbritseradiel en de provincie Fryslân (het Friese Merenproject) ondertekend. Het Friese Merenproject werkt onder andere aan het aantrekkelijker maken van veel watersportplaatsen in Fryslân.
Meer informatie www.friesemeren.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht