Gemiste Klompenkans

Zelfs al hou je rekening met een last minute versobering van 138,4 miljoen, dan nog zijn de Friezen er in geslaagd de afgelopen tien jaar zo’n 445,6 miljoen euro langs en in hun sloten te storten. Voor de watertoerist. Knap geregeld, als je bedenkt dat een deel van al dat geld voor het Merenproject afkomstig is uit het Fonds Economische Structuurversterking van het Rijk en uit Europese ontwikkelingspotten. Anders gezegd: ‘buitenlandse’ investeringen zijn voor probleemregio’s.

Friesland is nu nautisch geelectrificeerd, waterrecreatief aangeharkt, en op diepte gebaggerd. Een soortement Disneyland-concept voor de watersporter. Eén groot ‘waterschapspretpark’ met om de paar mijl een keurige aanlegplek van de Marrekrite, een poepboot voor jachten met hoge nood, afvalbakken en oplaadpalen tot aan de horizon, een water-ambulance, electric-only routes voor fluisteraars, Sneek-feesten, authentieke visserijdagen en plaatselijke jeugd die een beetje fierljept rond je boot (als ze er al niet aan hangen).

Maar de pret is van korte duur. Want juist op het moment dat dit Open Watermuseum klaar is, sturen ze de brugwachters naar huis en schakelen ze over op een massale ‘bediening op afstand’ door zoveel mogelijk bruggen te bedienen vanaf een centrale post op een bedrijventerreintje in Leeuwarden.

Ja echt, er is geen mens daar in Friesland die heeft begrepen, dat al die toeristen sinds jaar en dag juist voor de autochtone brugwachter naar Friesland varen. Voor de gejaagde randstadbewoner bestaat er namelijk geen groter genot dan op een opzichtig bord te lezen, dat de brugwachter tussen twaalf en twee voor de warme hap (en weet ik al niet meer) ‘even op huis an is‘. En dat daar geen 06-nummer iets aan kan doen. Zelfs geen grote mond helpt. Heerlijk is dat!

Het is toch een bevrijding om in een tijd van druk, druk, druk, verplicht een paar uur te moeten wachten, totdat een authentieke ambachtsman uit zo’n poppenhuisje komt en je trakteert op een klompje aan een ouderwetse hengel? Die we kunnen volproppen met muntgeld én biljetten? En dat je dan pas mag doorvaren. Voor jong en oud de mooiste momenten van de vakantie. Hoe langer de wachttijd, hoe meer je wilt betalen om verder te varen!

Dat Friesland haar eigen Frysk tot de laatste lettergreep verdedigt, begrijp ik nog wel. Het is een slim middel om ook in de toekomst uit subsidiepotten voor achtergebleven gebieden te kunnen blijven putten. Maar dat ze daar in het Noorden nu uitgerekend hun folkloristische ‘unique selling point’ op de mestvaalt gooien, is ronduit dom.

Het is een raadsel hoe een provincie zo blind kan zijn voor z’n grootste toeristische trekpleister. Het plan voor afschaffing van het klompgeld, de pauzes in de bediening en het efficiënter werken door zoveel mogelijk bruggen op afstand te bedienen kost ook nog eens drie miljoen.

De brugwachter met hengel en klomp is cultureel erfgoed en zou juist in ons watersportreservaat van internationale allure toch behouden moeten blijven. Net als zijn middagpauze van minimaal twee uur. En uiteraard geen bediening op zondag. De watertoerist wil helemaal geen efficiënte 24-uurs economie. Gedwongen rust kan heel heilzaam werken. Sommig verondersteld ongemak blijkt later onbetaalbaar.

Met vriendelijke groet,

Bert Kuijpers,
schipper van Nauticlink