Informatie voor de watersporter

Het waterplanten maaiseizoen 2020 voor Markermeer, IJmeer en Randmeren is begonnen…

Persbericht
Noord-Holland – Afgelopen week heeft Kees Wiersema, voorzitter van Stichting maaien waterplanten IJmeer Markermeer (SMWIJM) opdracht geven voor het maaien van ruim 700 hectare waterplanten op het IJmeer en Markermeer. Een forse toename van het te maaien areaal ten opzichte van 2019. Vanaf eind juni mag er gestart worden met het maaien, exacte startdatum is afhankelijk van de bloei van het fonteinkruid de komende weken en meldingen van overlast.
De te maaien gebieden zijn dit jaar vooral vastgesteld met het oog op recreanten nu zeilwedstrijden in de periode dat de planten overlast veroorzaken helaas niet mogen plaatsvinden.
Gemeentes Almere, Gooise Meren, Edam-Volendam, Waterland en Hoorn en Provincies Noord Holland en Flevoland hebben ook dit jaar budget beschikbaar gesteld, en ook Gemeente Amsterdam draagt dit jaar bij aan het maaien van de waterplanten. SMWIJM hoopt dat de groei in het aantal hectares wat gemaaid mag en kan worden, de komende jaren ook wordt doorgezet om de overlast te beperken en zo een mooie zomer op het water te kunnen garanderen.
Op dit moment wordt nog bekeken hoe bootbezitters en watersporters het beste geïnformeerd kunnen worden van de vorderingen van de maaiers. Hopelijk kan dit nu echt met de app van de overheid waarin wel meldingen kunnen worden gemaakt maar helaas nog steeds geen data van de maaiers verwerkt kan worden.
Meer informatie Stichting maaien waterplanten IJmeer Markermeer (SMWIJM), Gastvrije Randmeren en www.waterplantmelder.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht