Informatie voor de watersporter

HISWA-prullenbak vol windmolens bezorgt de watersport kortzichtig imago

De HISWA deed afgelopen maand een ferm persbericht uitgaan inzake windmolens in het IJsselmeer. Daarin wordt het plan van Windpark Fryslân (en hier) om 89 windmolens langs de Afluitdijk te plaatsen letterlijk naar de prullenbak verwezen. De HISWA doet dit als ‘de brancheorganisatie van de watersport’. En ook al is de HISWA geen consumentenorganisatie (hoewel de club zo nu en dan wel graag die indruk wil wekken), het plaatst (misschien juist daardoor) de hele watersport in een hokje. Een fout ‘niet in m’n back yard‘-hokje.

De angstaanjagende insinuatie van de HISWA, dat de hele watersportsector langs de Friese kust (48 jachthavens met 6.000 ligplaatsen en 1.100 fulltime banen) door die windmolens zo’n beetje op het spel staat, is klinkklare onzin. Zo’n vaart zal het niet lopen. De kans dat er geen enkel effect zal zijn, is het grootst. Bij de aankondiging van het windpark Luchterduinen voor onze Noordwijkse kust leek de wereld ook te klein vanwege de horizonvervuiling. Eenmaal gerealiseerd is de storm totaal geluwd. Goed, wel 23 kilometer uit de kust. Maar toch. Alles is betrekkelijk. Het hele IJsselmeer had tenslotte net zo goed twee keer zo groot (of klein) kunnen zijn. ’t Is maar wat je gewend bent. En is de Afluitdijk ook al geen ‘vaar-in-de-weg’, horizonvervuilend, en met z’n voortrazende autolichten natuurverstorend in de donkere uurtjes?

Het korte termijn abc-tje van onze brancheorganisatie geeft weinig blijk van enige maatschappelijke visie en durf om een minder voorspelbaar standpunt in te nemen. En ook bij de timing van het episteltje juist op het moment dat het Groningse gas écht op is, kun je vraagtekens zetten. We staan voor een enorme energie-transitie. Datacentra ontwikkelen zich als grootverbruikers en we gaan ons elektrisch verwarmen, koken, autorijden, scooteren, varen, ja we gaan zelfs op de elektrische fiets naar het fitnesscentrum (..). En al die energie moet uit schone natuurlijke bronnen komen. Ga je je dan verzetten tegen 89 windmolens langs een snelweg op een verlaten dijk? Of toch liever maar een kerncentrale om ‘vrij uitzicht en open vaarwater te houden’?

De HISWA vergeet dat ze als een monopolistische brancheorganisatie ook een maatschappelijke rol heeft. Zeker als het om de lange termijn gaat, en het kwesties betreft, die niet alleen haar ondernemende leden of het watersportende deel van ons land aangaan. Het zou het imago van de hele watersport ten goede komen, als de HISWA realistische oplossingen voor ons gigantische energieprobleem niet zonder meer naar de prullenbak zou verwijzen, maar zich op een genuanceerder coöperatief standpunt zou stellen. Zo’n ‘HISWA-First‘ houding ingegeven door eigen belang irriteert. Ook een watersporter. Onze wereld verandert in veel opzichten razendsnel. We leven in tijden dat uitstellen en traineren van maatregelen op het gebied van vervangende energie geen optie is – of behoort te zijn.

Of het ons nu uitkomt of niet, we zullen met z’n allen met het energieprobleem moeten dealen. De opstelling van de HISWA, die tenslotte maar een deelbelang vertegenwoordigt, getuigt van een kortzichtige ‘niet in mijn achtertuin’-visie. De Friese IJsselmeerkust biedt ook met 89 windmolens op ruim zes kilometer van Makkum en 800 meter uit de Afsluitdijk nog alle mogelijkheden voor de recreatievaart. Wel eens over de Afsluitdijk gereden en ter hoogte van het beoogde gebied over het IJsselmeer uitgekeken? Zoveel jachten varen er nu ook al niet een kilometer uit die dijk. Sterker nog, nauwelijks één! Er blijft daar ook met 89 windmolens genoeg IJsselmeer over om te varen.

Met vriendelijke groet,

Bert Kuijpers,
schipper van Nauticlink

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht