Informatie voor de watersporter

HISWA reanimeert registratie van boten en Blauwfonds vooral voor zichzelf

Het oranje-paarse tenuetje van onze minister Schultz, was niet het enige, dat mij tijdens de opening van de HISWA te Water afleidde. Ter bestrijding van de vergrijzing van de watersport had de organisatie een Amsterdamse lagere school bij het ritueel betrokken. De scholiertjes waren opgetrommeld om op het tentoonstellingsterrein mini-optimistjes te zoeken. Sommigen van hen hadden hun badkleding al aan. Een misverstandje of moesten ze echt gaan zwemmen?

De momentopname van onze samenleving nam mijn gedachten in beslag: onze minister met haar frivole blonde lokken, de watersportbranche en haar bestuurders gekenmerkt door een ‘autochtone-oververtegenwoordiging’ (op z’n zachtst gezegd) en de aanstormende nieuwe Amsterdamse generatie, gekenmerkt door een ‘autochtone-óndervertegenwoordiging (op z’n even zachtst gezegd). Een paar dagen later las ik gelukkig, dat het wel goed komt. In Metro stond dat de Amsterdamse jeugd de zeilsport heeft ontdektZo snel kan dat dus gaan!

De dynamiek van het moment (‘Zijn de kinderen al terug?‘) ging wel wat ten koste van de inhoud. Onder de sprekers was ook Peter Brussel, officieel sinds december 2013 voorzitter van de HISWA-vereniging, de brancheorganisatie van watersportondernemers. Hij hield een keurig verhaal met een venijnig staartje, dat opmerkelijk onopgemerkt bleef. Daarin trok hij het in 2009 bij gebrek aan draagvlak geflopte Blauwfonds weer uit de kast! Inclusief de registratie van boten. Brussel probeerde overduidelijk de minister te lijmen, omdat registratie behalve ‘de industrie‘ ook de politie, de douane, en de transportinspectie toch zo van pas zou komen. Hij zei het volgende:

“Tenslotte, wij zijn onder voorwaarden voorstander van een private bijdrageregeling waterrecreatie, zodat vanuit een door de sector te beheren Blauwfonds cofinanciering richting de toekomst mogelijk is. Zowel voor onder andere kwaliteitsimpulsen voor de toervaartwegen als in het kader van veiligheid- en duurzaamheidszaken. Het realiseren van een identificatie en registratiesysteem voor pleziervaartuigen kan daarbij meerdere doelen dienen. Niet alleen de industrie, maar ook handhavende instanties zoals ILT, KLPD en douane hebben daar baat bij. Het kan bovendien een hulp zijn bij een betere ongevallen registratie waarover we als sector in SRN-verband nu met u in gesprek zijn.”

Waarom slaat de HISWA juist op dit moment de weg van lastenverzwaring voor watersporters weer in? De grootste drijfveer zal niet de kwaliteit van het vaarwegennet zijn. Want in lastige economische tijden – waaronder de HISWA-organisatie natuurlijk ook zwaar lijdt – gaat het eigen belang meestal voor. De ontvouwde strategie zal eerder zijn geboren uit pure overlevingsdrang. Want de HISWA zou zich natuurlijk wat graag een rol toebedeeld zien in de voorgestelde registratie en organisatie van die blauwe pot met geld. Om er vervolgens uit te eten. Over de rug van de watersporter en die van haar leden (..) watersportondernemers. Dan moet de nood wel hoog zijn.

Want wie registratie zegt én douane, zegt ook belastingdienst. Een plezierjacht valt nu buiten de vermogensbelasting. Mede vanwege de lastige waardebepaling en de onmogelijke controle. Maar het staat buiten kijf dat de overheid de waarde van uw boot graag zou willen optellen bij uw vermogen om daar jaarlijks belasting over te kunnen heffen. Zou Peter Brussel zich zo’n mogelijke consequentie in fiscale sfeer wel realiseren? Vanuit die hoek gezien zou registratie van boten dus ook hun verkoop wel eens negatief kunnen beïnvloeden en watersportondernemers als een boomerang kunnen treffen. Dat is een hoge prijs voor een gezonde HISWA-brancheorganisatie. Het wordt zo in elk geval wel begrijpelijk waarom het Watersportverbond (als vereniging van watersporters) buiten de HISWA en SRN om haar eigen koers is gaan varen.

Laten we hopen dat minister Schultz dankzij dat schoolklasje (‘ja, de kinderen zijn terug‘) ook even minder heeft opgelet, en deze HISWA-plannen een kort leven zullen zijn beschoren.

Met vriendelijke groet,

Bert Kuijpers,
schipper van Nauticlink

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht