Hoogheemraadschap Rijnland doet onderzoek overdadige groei waterplanten Kagerplassen voor beleid zomer 2017

Leiden – Het hoogheemraadschap van Rijnland doet onderzoek naar overlast door waterplanten. Aanleiding is het feit dat watersporters in het najaar van 2015 aangaven toenemende hinder te ervaren van plantengroei op de Kagerplassen. Met het onderzoek wil Rijnland inzichtelijk maken waar problemen worden ervaren, waar die in de toekomst zouden kunnen ontstaan, wat potentiële oplossingen zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit onderzoek geldt niet alleen voor de Kagerplassen, maar in alle wateren in het beheergebied van Rijnland.

Onderzoek naar waterplantenoverlast
Het onderzoek dat Rijnland doet, moet beleid voor de komende jaren opleveren. Daarmee moet zowel overlast voor recreatie, visserij en scheepvaart voorkomen worden, als het ecologisch evenwicht in het water behouden blijven. Rijnland is één van de waterbeheerders in het werkgebied met een uitbundiger plantengroei; ook andere overheden hebben hiermee te maken. In het onderzoek neemt Rijnland dan ook de belangen van verschillende partijen mee en gaat samen met hen op zoek naar een structurele aanpak van plantenoverlast in de toekomst.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in mei bekend. Het eindrapport is in het najaar 2016 gereed. Aan de hand hiervan wordt beleid geformuleerd, dat vanaf de zomer van 2017 wordt uitgevoerd. (Hoogheemraadschap van Rijnland)

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X