Informatie voor de watersporter

IJsselmeervereniging Vindt Waterplanten Maaien Geen Oplossing ‘Alleen Meer Dynamiek Dankzij Meer Brak Water Helpt’

Nog nooit bezorgde het oprukkende Fonteinkruid in het vroegere IJsselmeergebied zo’n overlast. Ten westen van de lijn Appelhoek – Paard van Marken in het Markermeer vaart de watersport zich zomaar vast, raken motoren en roeren onklaar en moeten zelfs de hulpdiensten bevrijd worden uit het groene goedje. Op de Randmeren kun je buiten de vaargeul nauwelijks nog varen. Wat opvalt is dat er inmiddels Fonteinkruid groeit in water van drie meter diepte. Dat het zonlicht zo ver kan doordringen, wijst er op dat het water superhelder is. Helder water met een laag fosfaat en een hoog stikstof gehalte biedt waterplanten een ideaal milieu. Tegelijk wordt jaar in, jaar uit steeds duidelijker dat de theorie dat het Fonteinkruid een voorbode is van een gevarieerde plantengroei niet op gaat. Voorlopig is de waterplant een sliertige alleenheerser van de ergste soort. Kortom, van natuurlijk evenwicht is voorlopig geen sprake. Er wordt van overheidswege wel weer dapper gemaaid ‘tot het budget op is’. Maar volgens de IJsselmeervereniging kun je maaien wat je wilt; het zal niet helpen. De enige oplossing volgens de ook alweer 45 jaar oude vereniging is meer dynamiek dankzij een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water. Om dat te bereiken zouden de Houtribdijk en Afsluitdijk ‘open dijken’ moeten worden, die het uitwisselen van de verschillende watersoorten aan weerskanten toestaan. In de visie van de IJsselmeervereniging zal de aanleg van de Markerwadden dan ook geen enkele rol kunnen spelen in het terugdringen van de waterplanten-explosie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht