In het boek 'In veilige haven' helpen KNRM-schippers pleziervaarders bij de aanloop en het veilig binnenlopen van onze zeehavens

PERSBERICHT
Haarlem – Auteur Michiel Scholtes heeft de afgelopen jaren voor het KNRM-magazine ‘De Reddingboot’ veel artikelen over de belangrijkste havens van Nederland geschreven. Daarin was te lezen wat de veiligste aanloop ernaartoe is. Hij voerde hiervoor tientallen gesprekken met reddingbootschippers. Twintig van deze stukken zijn nu geactualiseerd, uitgebreid en gebundeld in het boek ‘In veilige haven’. Elk hoofdstuk biedt gedetailleerde overzichtskaarten en luchtfoto’s.
Iedere geïnterviewde KNRM-schipper deelt zijn kennis van specifieke omstandigheden ter plekke en over zijn vaargebied. Daarbij geeft hij adviezen voor een veilige vaart bij de aanloop van zijn thuishaven. Hiermee geeft ‘In veilige haven’ met name pleziervaarders een goed beeld van wat zij ter plekke van hun bestemming kunnen verwachten, en is dit boek een waardevolle bijdrage aan een goede voorbereiding van een tocht over zee.
Michiel Scholtes zeilde als kind op groot binnenwater, schipperde later charterschepen en maakte veel zeilreizen over zee. Hij schrijft voor het virtuele zeilenmagazine ‘Zilt’ en eerder publiceerde hij voor uitgever Hollandia al de vaarwijzers ‘De Noordzeekust’en ‘Het IJsselmeer’.
‘In veilige haven’, 128 blz paperback door Michiel Scholtes, ISBN:9789064106354 uitgegeven door Hollandia/Gottmer Uitgevers Groep
Meer informatie www.gottmer.nl