Inschrijving Cursus Rijn Sportpatent maart – april 2020 van Stichting Actieve Watersporters sluit 25 maart

Persbericht
Malden – De tijd breekt aan om vaartochten te plannen en voor te bereiden Misschien staat een “rondje Frankrijk” wel op het programma. Een rondje Frankrijk is een vaartocht die door noord Frankrijk voert en via de Maas de Moezel en de Duitse Rijn weer terug naar Nederland. Een vaartocht, die in vier weken tijd goed te doen is.
Voor het varen in Frankrijk en op de Duitse kanalen zijn de regels van het land van herkomst van toepassing. Voor de Duitse Rijn gelden andere regels. Voor een schip tussen 15 tot 25 meter, is het Rijn Sport Patent vereist. Iedere schipper van een schip tot 14,99 meter moet in het bezit zijn van het Vaarbewijs 1.
Voorheen was het alleen mogelijk in Duitsland een cursus Rijnsport Patent te volgen. Maar deze is erg duur en om in een vreemde taal les te krijgen en geëxamineerd te worden, is niet altijd gemakkelijk. Bovendien moet men dan 8x het traject in de op- en afvaart afleggen.
De Stichting Actieve Watersporters (SAW) organiseert sinds 2003 om de twee of drie jaar als enige in Nederland de opleiding Rijn Sport Patent, die erkend is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een kandidaat, die een cursus volgt bij de Nederlandse erkende opleider SAW, hoeft nog maar 4 x stroomop- en 4 x stroomafwaarts het traject te bevaren.
De cursus Rijn Sportpatent deel 1 bestaat uit vier vaartochten die in twee lange weekenden gevaren wordt van Nijmegen naar Ober-Lahnstein en terug, te weten: 27 t/m 31 maart en 3 april t/m 7 april 2020.
Cursisten kunnen tot 25 maart inschrijven.
Er wordt gevaren met het MPS De ‘Patria’, een passagiersschip van 67 meter lang en 7,20 meter breed. We werken afwisselend in twee groepen: één in de ruime stuurhut voor de plaatselijke bekendheid en één binnen in de salon het theorie gedeelte.
De cursisten voor het Rijnsportpatent moeten in het bezit zijn van het Vaarbewijs 2 of het Belgisch Algemeen Stuurbrevet. Als u niet in het bezit bent van vaarbewijs 2 of het Algemeen Stuurbrevet, kan men wel mee doen aan de cursus, maar men kan pas examen doen voor het RSP als u binnen 1 jaar dit vaarbewijs behaald.
Passagiers die één of meerdere reizen willen meevaren zijn welkom.
De theorielessen bestaan uit het opfrissen van de reeds bekende regels en het verduidelijken van het praktijkbeeld. Op het mondelinge examen moet men de ligging van boeien, bruggen en droogtes kennen. Plaatselijke bekendheid wordt erg letterlijk genomen.
Doordat we met een groot passagiersschip varen, laten we de cursisten door de ogen van de beroepsvaart kijken. Een ander voordeel is dat door de grote ramen in de salon de theoriegroep de tocht ook mee blijft maken,”
De inschrijving sluit op 25 maart 2020
Meer informatie www.vaarschoolsaw.nl