123 stickers

Inspectie Leefomgeving en Transport gaat dit seizoen jachthavens controleren op preventie van legionella

Den Haag – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in het vaarseizoen van 2015 jachthavens controleren op legionellapreventie. De inspecties hebben tot doel de naleving te verbeteren en daarmee legionella te voorkomen.
De jachthavens moeten bij de controles kunnen laten zien dat zij beschikken over een juiste risicoanalyse en een beheersplan legionella. Daarnaast kijkt de ILT of alle vereiste beheersmaatregelen zijn uitgevoerd. Controle of er structureel drinkwatermonsters zijn genomen en of eventuele overschrijdingen zijn gemeld bij de ILT zijn ook onderdeel van de inspecties.
Op basis van de resultaten van de eerste reeks controles maakt de ILT een analyse van de naleving. Bij alle overige jachthavens worden die documenten opgevraagd op onderdelen waar de naleving slecht is. Zijn de documenten in orde, dan kan een inspectiebezoek achterwege blijven. Op deze manier wil de ILT de inspectielast bij jachthavens verlagen.
Bedrijven die overtredingen hebben begaan, riskeren een last onder dwangsom van maximaal 28.000 euro. Bij herhaalde overtreding krijgen bedrijven daarnaast een boete van maximaal 7.000 euro per overtreding.
Meer informatie www.ilent.nl

Laat een bericht achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X