123 stickers

KNRM zegt convenant op met commerciële berger op Terschelling vanwege agressief en intimiderend gedrag

PERSBERICHT
IJmuiden – De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft vanmiddag het convenant voor hulpverleningen met sleep- en bergingsbedrijf Rederij Noordgat opgezegd. De voornaamste reden is de houding van de rederij, jegens de afspraken in het convenant en de vijandige opstelling tegenover bemanningsleden van de KNRM reddingboten. In de opzegging wijst de KNRM op een aantal incidenten waaruit blijkt dat Rederij Noordgat is opgehouden met het op normale wijze met elkaar te overleggen. Opruiende taal, onheuse bejegening en intimidatie, richting de vrijwilligers van de KNRM, maken daar deel van uit.
Directeur Roemer Boogaard van de KNRM hierover: “De laatste jaren is het regelmatig terugkerend conflict tussen Rederij Noordgat en de KNRM zodanig verhard, dat van de beoogde samenwerking geen sprake meer is. Het reddingwerk en de hulpverleningen door de KNRM, en haar doelstelling om kosteloos hulp ter verlenen, wordt stelselmatig bekritiseerd. Daarom is er geen goede grond meer om het convenant in stand te houden.”
Goed zeemanschap
Het convenant met Rederij Noordgat heeft voor de KNRM niet gewerkt, maar de situatie op het water zal door de opzegging niet veranderen. Het geeft de KNRM de handen vrij om een eigen koers te varen waar dat nodig mocht zijn. De vrijwilligers van de KNRM, die de reddingboten bemannen, blijven werken conform goed zeemanschap én in de geest van het convenant. Niemand is in een noodsituatie gebaat bij een conflict dat de hulpverlening in de weg staat. De KNRM gunt een berger zijn werk en verdienste, maar wel in een open en eerlijke sfeer. Op vele andere plekken wordt op harmonieuze wijze en met respect samengewerkt met professionele bergingsbedrijven.
Convenant
Het convenant tussen KNRM en bergers is sinds 1998 in gebruik en beoogde een goede onderlinge samenwerking. Het bood de partijen die ondertekenden een handvat om op vreedzame wijze en met wederzijds respect met elkaar om te kunnen gaan met behoud van een ieders kerntaken. Voor schepen die langer zijn dan 20 meter zal de KNRM de hulpvrager adviseren een berger af te wachten, als die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn. Dreigt er echter direct gevaar voor opvarenden of het schip, dan zal de reddingboot hulp bieden. Voor alle schepen korter dan 20 meter bepaalt de hulpvrager van wie hij de hulp aanvaart. Waarbij de watersporter die niet direct in nood is, ook een eigen verantwoordelijkheid heeft na te gaan of het rechtvaardig is beslag te leggen op de tijd en inzet van de vrijwilligers van de KNRM òf dat hij beter een beroep kan doen op een berger die hem op basis van een redelijk tarief zijn hulp kan aanbieden.
KNRM De KNRM is de hulpverlener op het water, als verlengstuk van landhulpdiensten brandweer, ambulance en politie. De KNRM is verplicht te reageren op iedere alarmering die door Kustwacht of de veiligheidsregio wordt gedaan. Ongeacht de aard van het incident en ongeacht de weersomstandigheden. Ieder jaar komen de vrijwilligers van de KNRM meer dan 2.000 keer in actie en helpen ruim 3.600 mensen weer veilig aan wal. Hulpverlening door de KNRM is kosteloos. Daarvoor heeft de KNRM 1.300 vrijwilligers, een netwerk van 45 reddingstations en 75 reddingboten langs de kust. De KNRM wordt in stand gehouden door donaties, schenkingen en nalatenschappen. Onder de 80.000 donateurs zijn circa 40.000 watersporters.
Meer informatie www.knrm.nl

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X