Informatie voor de watersporter

Kuweitse Aci­co Yachts in Enk­hui­zen heeft oerhollandse Jongert werf overgenomen

Medemblik – Het Kuweitse Aci­co Yachts uit Enk­hui­zen heeft afgelopen september jacht­werf Jon­gert in de Wie­rin­ger­meer over­ge­no­men van het Nederlandse Veka, eigenaar sinds 2009. Het be­drijf ver­huist deze maand met het gros van het per­so­neel naar de werf van Jon­gert in ha­ven de Oude Zeug om voort­aan hier zeil- en mo­tor­jach­ten te pro­du­ce­ren en on­der­hou­den.

Met de over­na­me is vol­gens di­rec­teur Chris­ti­an Bo­lin­ger van Aci­co Yachts een be­drag van en­ke­le mil­joe­nen ge­moeid. Jon­gert be­gon in 1953 in Me­dem­blik met de pro­duc­tie van mo­tor­bo­ten. De werf werd la­ter be­kend om haar luxu­eu­ze zeil­jach­ten voor klan­ten uit de hele we­reld. (Regio Hollandse Bodem, www.jongert.nl, www.acico-yachts.com)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht