Laat dat ‘Watersport Certificaat’ gewoon het hele vaarbewijs vervangen!

Is het niet een beetje vreemd dat de Watersportverbonden niets zien in het ‘VBO Watersport Certificaat‘? Dat is een simpel vaarbewijs voor iedereen. Het bewijs, dat men de meest eenvoudige regels kent en zich ter dege bewust is van de gevaren op het water. Nauwelijks gelanceerd en meteen al omstreden en bestreden. Nota bene door clubs, die tot vervelens toe met veiligheid dwepen. Een territorium kwestie.

Goed, ’t is waar, de eerdere naam ‘Watersport Vaarbewijs’ die het opleidingsinstituut Vaarbewijsopleidingen (VBO) aanvankelijk had gekozen, kon leiden tot misverstanden. Er is tenslotte al een Vaarbewijs 1 en een Vaarbewijs 2 uitgegeven door het door de minister aangewezen VAMEX, waarin de gevestigde machten van ANWB, KNMC, NWWB en Watersportverbond samenkomen. Nu het VBO de naam al heeft gewijzigd in ‘Watersport Certificaat’ schopt de onderwijsinstelling al beduidend minder hard tegen de kennelijk zo gevoelige schenen. Maar de pijn lijkt toch nog niet over.

Tegelijkertijd weet iedereen, dat de VAMEX-vaarbewijsexamens vooral bestaan uit een verzameling pientere vraagjes, bedacht door nóg pienterdere mannetjes. De vragen draaien veelal om details en theoretische situaties, en zijn zo gesteld dat ‘fijn-lezers’ in het voordeel zijn. VAMEX lijkt maar te blijven denken, dat hoe meer mensen er zakken, hoe beter de examens zijn en hoe veiliger het op het water wordt. Het slagingspercentage voor het vaarbewijs daalde al van ongeveer 70% in 2012 naar zo’n 50% in 2013. Het aantal definitieve afhakers neemt toe, zegt het VBO.

Maar het lijkt eerder onveiliger, dan veiliger te zijn geworden op het water. Hoeveel ongelukken zijn niet juist veroorzaakt door watersporters, die per ongeluk wél door de taalzeef van het VAMEX-vaarbewijsexamen zijn gevallen? Alsof een vaarbewijs de houder automatisch verstandig met een snelle boot zou doen omgaan. Hoeveel ongelukken zijn niet voortgekomen uit misplaatste bravoure of onwennigheid? Kennis vormt op het water maar een kleine bijdrage aan de veiligheid. Waar het op aankomt is inschattingsvermogen door ervaring.

Ik vaar al m’n hele leven. Zónder vaarbewijs. Jaar in, jaar uit, heb ik gezien, dat het hebben van een vaarbewijs niets zegt over het gedrag van de bezitter. Bent u ooit een watersporter tegengekomen, van wie u aan zijn vaarbewegingen kon zien, of hij wel of geen vaarbewijs had? Welnee. Je komt op het water hoogstens eens mensen tegen van wie je denkt, dat het vast de eerste keer is, dat ze op een bootje zitten. Meer onderscheid is er niet.

Het is voor alle beginnende watersporters heel zinnig, zich te laten voorlichten over de meest simpele voorrangsregels, de beroepsvaart, de snelheden, de gewoonten op het water (en in de havens), zelfinschatting en overschatting, en over algemene veiligheid. Maar deze groep hoeft echt geen gekoppelde vaarstellen, schepen met gevaarlijke lading of baggerschepen bij nacht te herkennen. Hier probeert het VBO nu iets aan te doen.

Die watersportbonden hadden zich beter blij kunnen tonen met dit initiatief ‘uit het veld’, in plaats van er in blinde paniek met een automatische mitrailleur op te schieten en het zelfs ‘nutteloos’ (..) te noemen…  Ze zouden het VBO Watersport Certificaat op z’n minst alsnog kunnen oppakken als een belangrijk signaal. Van mij mag de minister de huidige vaarbewijzen gewoon vervangen door het VBO Watersport Certificaat. Met een slagingspercentage van 90%. Er zullen eerder minder ongelukken van komen dan meer.

Iedereen zal blij zijn met een eenvoudig te behalen papiertje, dat zich beperkt tot de meest elementaire regels, en zich vooral richt op de risico’s van snelvarende vaartuigen, de voorrang en snelheid van de beroepsvaart, overmoed, en op verantwoord gedrag. De beste manier om het voor alle watersporters leuk te houden. Het zal de vergrijzing tegengaan, het aantal watersporters weer doen groeien, ten goede komen aan de verkoopcijfers, aan de hele watersportbranche, de Watersportbonden (..) en niet in de laatste plaats: aan de veiligheid.

Met vriendelijke groet,

Bert Kuijpers,

schipper van Nauticlink