Leerzame bestemmingen voor buitenschoolse onderwijsaanbieder Masterskip

Persbericht
Akkrum-Nes (Frl) – De Friese zeilende onderwijsaanbieder Masterskip voegt voor het schooljaar 2019-2020 de bestemmingen Cuba, Jamaica en Paramaribo toe aan haar programma. Het is de eerste keer dat Masterskip zo dicht naar de evenaar zeilt, de Surinamerivier opvaart en Paramaribo aandoet. Cuba en Jamaica stonden al eerder op het onderwijsschema en zijn nu definitief toegevoegd voor schooljaar 2019-2020.

Nynke Verduyn van Masterskip: “Het is ons doel om sterk inhoudelijke reizen samen te stellen waar onze leerlingen veel van leren. De reis die Suriname aandoet heeft als accent ‘geschiedenis’. Dat past natuurlijk perfect bij deze bestemming. De reis naar Cuba en Jamaica heeft ‘natuur’ als accent. De vulkanische eilanden, de regenwouden, de rijke natuur van Cuba en Jamaica zijn geweldig om onze avontuurlijk-leren-lessen aan te bieden. De koppeling van theorie en praktijk werkt katalyserend voor onze leerlingen.”
Masterskip is het bekendste avontuurlijk-leren-programma van Nederland. Het is ook het enige buitenschoolse programma waarvan de onderwijsinspectie toestaat dat scholen ervoor kiezen hun leerlingen mee te laten gaan. Alle reizen van Masterskip hebben de 4 bètavakken als basis. Er zijn vier eerstegraadsdocenten aan boord die deze vakken aanbieden. Voor de themareizen in de Caraïben gaan ook docenten geschiedenis, economie en aardrijkskunde mee. Omdat er in de meeste reizen een schoolvakantie zit waarin het programma gewoon doorloopt, komen kinderen met een voorsprong terug.
Meer informatie www.masterskip.com