Informatie voor de watersporter

Leveringsvoorwaarden Nauticlink diensten

Nauticlink Index

 • Nauticlink biedt ‘rubriceer- en zoekfaciliteiten’ aan op het gebied van ‘nautische sites’. Zie meer over de dienst op U en Nauticlink.
 • Nauticlink geeft de mogelijkheid sites extra te promoten binnen deze rubricerende, en journalistieke dienst.
 • Opdrachtgever is iedere persoon die voor een bepaalde periode advertentieruimte of extra aandacht (zg. ‘exposure’) koopt bij de dienstverlener, met als doel zijn of haar site nóg gemakkelijker te doen vinden en/of een grotere bekendheid te geven. Hierbij is de opdrachtgever enige eigenaar van zijn advertentie en de bijbehorende advertentieruimte.
 • Dienstverlener verplicht zich om de gebruiker zo snel mogelijk en op onderhoudende wijze de sites te laten vinden die de gebruiker zoekt of zijn interesse zouden kunnen wekken.
 • Terwille van efficiëntie en een zo laag mogelijke advertentieprijs vindt correspondentie over adverteren – inclusief de bevestiging en het versturen van de rekening – uitsluitend en alléén plaats via het internet
 • Nauticlink houdt zich het recht voor de advertentie tarieven onaangekondigd en op elk moment te kunnen wijzigen. Uiteraard is dit niet van toepassing op lopende afspraken.
 • Opdrachtgever verplicht zich binnen drie weken na ontvangst van de rekening te betalen. Wanneer hij dit nalaat, houdt Nauticlink zich het recht voor onaangekondigd de plaatsing tijdelijk te onderbreken en/of de advertentie definitief te verwijderen, terwijl de plicht tot betalen blijft bestaan
 • Opdrachtgever levert voor eigen rekening het juiste advertentiemateriaal aan. Eventueel kan Nauticlink het advertentiemateriaal ook maken tegen een meerprijs.
 • Nauticlink rekent BTW, ook voor zijn journalistieke, selecterende en rubricerende diensten. Nauticlink heeft de juridische status van een zogenaamd ‘éénmans-bedrijf’.
 • Nauticlink verplicht zich de diensten volgens de overeenkomst te leveren, maar stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht. Hieronder vallen ook storingen in de software, hardware en het uitvallen van de internetprovider van Nauticlink. Nauticlink verplicht zich wel al het mogelijke te doen om de dienst zo spoedig mogelijk weer naar behoren te laten werken.
 • Nauticlink is gerechtigd een opdrachtgever zonder opgave van reden te weigeren.
 • Nauticlink stelt zich evenmin aansprakelijk voor de mogelijke negatieve gevolgen van het niet zijn opgenomen in de standaard database van Nauticlink.