Liever een dagje sloepvaren dan drie weken op een plezierjacht…

Overijssel – In heel Nederland bespeurt watersportvereniging Hiswa een stevige afname van de ‘ouderwetse’ plezierschipper die vanaf de eerste mooie lentedagen na Pasen tot in de herfst zijn vakanties varend doorbrengt. Het is een tendens die doorzet, verwacht Jan Ybema van de Hiswa.

Jachthavens in Overijssel die de krant De Stentor sprak, bevestigen dat beeld. Plezierjachten zie je minder, hier en daar zijn ligplaatsen leeg terwijl daar ‘vroeger’ nog om werd gevochten. Ook cijfers van het CBS over ‘vaarvakanties’ laten de neergang zien. In 30 jaar tijd nam het aantal vaarvakanties in eigen land ongeveer met de helft af.
Vermaak in de haven

Een van dé waterrecreatiegebieden in ons land is Noordwest-Overijssel, met Giethoorn en moerasgebied Wieden en Weerribben als nationaal bekend uithangbord. Cijfers van de provincie Overijssel laten zien dat in 17 jaar tijd bruggen en sluizen een kwart minder in beweging hoefden te komen voor plezierjachten. Ybema: ,,Dat is niet alleen doordat er minder botenbezitters zijn in ons land. Schippers maken gemiddeld minder vaardagen dan vroeger, ze blijven wat langer liggen in de jachthaven waar ze onderweg aanmeren. Ondernemers spelen daar op in, die zorgen dat er vermaak is.’’ (deStentor)