Maak Lauwersmeer bij Dokkumerdiep dieper en breder

Het Lauwersmeer bij het Dokkumerdiep slibt dicht. Dat komt door slib dat meekomt door het spuien in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Enkele verenigingen en jachthavens aan het Lauwersmeer hebben hier last van omdat het water te ondiep wordt om doorheen te varen. De werkgroep Lauwersmeer, ontstaan vanuit het regioteam Groningen/Drenthe van het Watersportverbond, heeft bij de provincie en gemeenten gepleit voor het baggeren van het stuk Lauwersmeer naast het Dokkumerdiep. Daarnaast pleit de werkgroep voor het verbreden van de vaargeul daar waar het Dokkumerdiep in het Lauwersmeer overgaat. Hoewel het hier een ruim water betreft is de geul zeer smal en lopen schepen bij herhaling vlak naast de geul aan de grond.
Watersportverbond

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X