Meeste bruggen en sluizen weer open voor pleziervaart, wel langere wachttijden mogelijk maar ook stewards

Arnhem – De meeste bruggen en sluizen in Nederland worden vanaf Hemelvaartsdag weer op zomerregime bediend. Dat betekent dat de recreatievaart er weer gebruik van kan maken. Rijkswaterstaat waarschuwt om ook op het water drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te houden.

Beeld: RWS
Brancheorganisatie HISWA-RECRON is blij dat vanaf donderdag bijna overal op het water weer hetzelfde regime geldt. ‘Als het overal anders is, leidt dat tot opstoppingen van plezierboten die niet verder kunnen. Files op het water moeten we juist voorkomen vanwege besmettingsgevaar.’

In sluizen van Rijkswaterstaat gelden coronamaatregelen, aldus de dienst woensdag. Dat betekent dat schippers afstand van elkaar moeten houden en niet langszij mogen aanleggen. Kolken zullen daardoor eerder vol zijn, wat voor langere wachttijden kan zorgen. (Schuttevaer, RWS recreatievaart, RWS sluizen met stewards)