123 stickers

Navigatie-app WinGPS Marine biedt met routenetwerk binnenwateren weer veel meer mogelijkheden

PERSBERICHT
Heeg – Belangrijk nieuws voor alle WinGPS Marine-gebruikers: het routenetwerk van West-Europa en de Donau zijn toegevoegd aan WinGPS Marine, Stentecs navigatie-app voor Android-apparaten. Hierdoor kunnen er nu eenvoudig routes worden uitgezet op de binnenwateren, rekening houdend met de afmetingen van het schip i.c.m. de afmetingen van bruggen, sluizen en uiteraard de vaarwegen.
Voorheen konden er alleen routepunten worden uitgezet met rechte lijnen. Prima voor het uitzetten van een route op open water. Echter was een route uitzetten op de vaak kronkelige kanalen en rivieren veel werk met talloze routepunten. Vanaf nu hoeven er maar twee routepunten te worden geplaatst: simpelweg een routepunt bij het startpunt en een routepunt bij de eindbestemming. WinGPS Marine zal dan de kortste route geven over de waterwegen.
Is er een brug of sluis waar het schip niet door kan, dan wordt dit aangegeven met een duidelijke gestippelde cirkel. Loopt de route langs een vaarweg die voor het schip te ondiep/smal is, dan wordt dat deel van de route een andere kleur. Hierdoor kan er direct worden gezien waar de route vastloopt en ervoor worden gekozen om een routepunt toe te voegen op de route en dit te verschuiven naar een vaarweg waar het schip wel langs kan.
Ook is de informatie van de bruggen, sluizen en vaarwegen op te roepen door hier dubbel op te klikken. Onder andere het telefoonnummer van de brugwachter, de bedieningstijden en het aantal doorgangen staan hierin vermeld.
De kosten voor WinGPS Marine zijn € 49,99 en voor de Plus-versie € 99,99 incl. btw. Het is ook mogelijk om eerst de gratis Lite-versie te gebruiken, met beperkte functionaliteit: er kunnen DKW-kaarten worden ingelezen en de positie kan worden bepaald aan de hand van de (interne) GPS-ontvanger. WinGPS Marine is te downloaden in Google Playstore.
Stentec Software uit Heeg ontwikkelt digitale waterkaarten en navigatiesoftware voor de laptop, PC, tablet en smartphone aan boord (Windows en Android) voor watersporters en beroepsvaart. De navigatiesoftware van Stentec wordt uitgegeven onder de naam WinGPS. Een gratis Lite-versie is beschikbaar in de Google Playstore en op www.stentec.com.
Meer informatie www.stentec.com