Informatie voor de watersporter

Nico Post (48) sinds 1 januari voorzitter van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI)

PERSBERICHT

Nieuwe voorzitter Nico Post (links op de foto) en voormalig voorzitter Wim Noordegraaf
Nieuwegein – Werfeigenaar Nico Post (48) is op 8 december benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI). Hij neemt deze functie per 1 januari 2018 over van Wim Noordegraaf die de NJI vanaf 2010 als technisch voorzitter heeft geleid. Post wil de onder zijn voorganger ingezette lijn van concrete dienstverlening en harde meerwaarde voor de leden verder uitbouwen en de naamsbekendheid van de NJI in de watersport markt verder versterken.
Post is directeur-eigenaar van Scheepswerf Wed. K. Brouwer uit Zaandam en is naast ondernemer een bestuurder in hart en nieren, met een passie voor het varen en onderhouden van traditionele schepen. In zijn rol als voorzitter streeft hij een intensieve communicatie na tussen alle betrokken partijen binnen de watersport en kleinschalige beroepsvaart. Onder andere om het belang van deze specifieke groep doorgaans kleinere bedrijven onder de aandacht van de politiek te brengen.
De jachtbouw heeft in de afgelopen jaren dermate harde klappen gehad, dat menige ondernemer binnen deze branche in financieel opzicht nog lang niet is hersteld. Ook de commerciele scheepvaart verkeert nog steeds in zwaar weer. Een meer gestructureerde communicatie moet het begrip en respect voor de sector ten goede komen.
“Richt ik mijn blik op de markt, dan is de profilering van NJI naar de booteigenaar en botenliefhebbers een belangrijke prioriteit: Duidelijk maken waar de NJI voor staat en welke principes zij aanhangt. Zowel in communicatie als in het zaken doen. Verder moet de NJI haar achterban in de toekomst tegen een zo laag mogelijke contributie voor de leden aan hen de juiste meerwaarde blijven bieden. In samenspraak met de leden wordt een duidelijke koers uitgezet voor de Nederlandse Jachtbouw Industrie.”
Nico Post heeft naast zijn ervaring als ondernemer, een grote bestuurlijke achtergrond. Zo is hij een flink aantal jaren bestuurslid geweest van de regio Noord Holland van Koninklijke Schuttevaer, waarvan de laatste 6 jaren als voorzitter, is hij lid van de Bondsraad van Koninklijke Metaalunie en heeft hij jaren lang de dubbelfunctie bekleed van districtsbestuurder Noord West en is hij lid van de commissie Economische Zaken binnen Metaalunie. Deze laatste functies zal hij na tot NJI voorzitter te zijn gekozen niet meer bekleden.
De NJI behartigt de belangen van Nederlandse ondernemers in de jachtbouw, jachtonderhoud en toelevering aan de jachtbouwindustrie. Lidbedrijven zijn actief in de bouw van metalen casco’s en de afbouw, refit en reparatie van complete jachten, zowel van metaal, hout als kunststof. De NJI telt ruim 200 leden en is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie.
Meer informatie www.jachtbouw.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht