Informatie voor de watersporter

Nieuw ondernemersplatform OPHP voor toegankelijke en beter bevaarbare Hollandse Plassen

PERSBERICHT
Warmond – Vrijdag 13 april jl. vond de aftrap plaats van het Ondernemers Platform de Hollandse Plassen (OPHP), een koepel van acht aan watersport gerelateerde ondernemersverenigingen uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Het OPHP wil de Hollandse Plassen meer bekendheid geven, beter bevaarbaar maken en beter ontsluiten, zodat meer bezoekers het plassengebied weten te vinden. Ook wil het OPHP deel uit gaan maken van een nieuw water-netwerk waarin vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, hoogheemraadschappen en belangenorganisaties samenwerken om de economische kansen die het water biedt te verzilveren.
Hollandse Plassen zijn belangrijk voor aantrekkelijke regio
Het Hollandse Plassengebied ligt middenin het Groene Hart. Het gebied strekt zich uit van Katwijk, Aalsmeer tot aan Loosdrecht en naar het zuiden tot Reeuwijk en weer terug naar de kust. Het waterrijke karakter zorgt ervoor dat er tal van mogelijkheden zijn om te recreëren. Van varen, zwemmen, wandelen, fietsen tot aan het bezoeken van musea, dorpjes en het proeven van streekproducten. De Hollandse Plassen zijn van cruciaal belang voor een aantrekkelijke regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is.
Plannen voor ontwikkeling Hollandse Plassen
Voorzitter Onno Laarhoven presenteerde 13 april jl. in de Kaagsociëteit voor een gezelschap van ongeveer 50 ondernemers en bestuurders de plannen van het OPHP. “Zo moet de infrastructuur worden verbeterd door meer vaarwegen met elkaar te verbinden om het gebied beter toegankelijk te maken”, volgens Laarhoven. Er wordt een integrale en professionele gebiedspromotie ontwikkeld zodat meer mensen het gebied leren kennen. Het OPHP zet in op een publiek-privaat samenwerkingsverband dat dit gebied verder ontwikkelt als waterrecreatiegebied. Laarhoven: “Eind mei zullen de ondernemers daarover met de verschillende overheden van gedachten wisselen op een congres in het Provinciehuis”.
OPHP denkt mee
Het OPHP is een initiatief van de ondernemers en van de Kamers van Koophandel Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Door samen te werken en kennis met elkaar te delen, hoopt het OPHP effectiever te kunnen lobbyen voor de Hollandse Plassen. “De OPHP is geen uitvoerder maar meedenker”, aldus Laarhoven. Zo zal het OPHP onder meer input leveren voor: de ontsluiting van de Reeuwijkse plassen, de vaarverbinding tussen Utrecht en Katwijk, Drechtdoorsteek, passantenplaatsen, sloepenroutes, harmonisatie vaarvergunningen en de zeejachthaven in Katwijk. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan het koppelen van kennis en ideeën om te innoveren.
Meer informatie www.kvk.nl/leisuredh

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht