Nieuwe 'Algemene Voorwaarden 2011' van de HISWA bieden ondernemer en consument meer zekerheid

PERSBERICHT
Driebergen – Watersporters kunnen voortaan rekenen op nog meer zekerheid en garantie als ze zakendoen met HISWA-bedrijven. HISWA Vereniging vernieuwde de drie belangrijkste sets HISWA Algemene Voorwaarden. Die zijn opgesteld in overleg met ANWB en Consumentenbond. De rechten en plichten van zowel consumenten als ondernemers zijn hierdoor goed vastgelegd.
“De nieuwe voorwaarden zijn sterk verbeterd. We hebben zowel de belangen van de watersporters als van de watersportondernemers nog duidelijker beschreven. Daarnaast zijn bepaalde zaken inhoudelijk beter geregeld. Het resultaat is een evenwichtige en moderne set voorwaarden”, aldus Maeike Woelinga, verantwoordelijk jurist bij HISWA Vereniging.
Verbeteringen
HISWA Vereniging kent verschillende algemene voorwaarden. De voorwaarden voor aanneming/verkoop/levering, huur/verhuur van ligplaatsen en huur/verhuur van pleziervaartuigen zijn als eersten vernieuwd. De belangrijkste verbeteringen zijn:
• betere leesbaarheid en indeling van artikelen
• meer zekerheid voor consumenten in geval van faillissement
• uitbreiding van de garantietermijn bij koop en verkoop van gebruikte boten
De HISWA Algemene Voorwaarden zijn verplicht voor alle watersportbedrijven die lid zijn van HISWA Vereniging. Deze kunnen met ingang van 1 april 2011 worden gebruikt. Na een overgangstermijn van een jaar zijn de voorwaarden met ingang van 1 april 2012 verplicht. De nieuwe voorwaarden zijn te downloaden op www.hiswa.nl.
Vertrouwd zakendoen
Watersportbedrijven die zijn aangesloten bij HISWA Vereniging zijn betrouwbare partners. Watersporters kunnen gerust zaken met hen doen. Of het nu gaat om het kopen, repareren of huren van een boot, bij het volgen van een zeilcursus of het bemiddelen van de verkoop van uw boot. HISWA-bedrijven leveren goede producten met een marktconforme prijs en een uitstekende dienstverlening. Zakendoen met een HISWA-lid is vertrouwd zakendoen is het credo van HISWA Vereniging.
Geschillencommissie Waterrecreatie
Aan de HISWA Algemene Voorwaarden is een geschillenregeling gekoppeld. De onafhankelijke Geschillencommissie Waterrecreatie lost mogelijke geschillen tussen watersporters en HISWA-bedrijven op een praktische, snelle en vakbekwame manier op. HISWA Vereniging staat borg als een HISWA-lid een bindend advies niet nakomt.
Meer informatie www.hiswa.nl