Nieuwe vaarroute Waardgronden Terschelling – Ameland is open

Terschelling, Ameland – De zomervaarroute de ‘Waardgronden Terschelling’ (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de recreatievaart op de Waddenzee en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg, dwars door gesloten gebied. De maatregel vindt plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

De extra route is geen vervanger, maar een aanvulling op de gebruikelijke route over de Blauwe Balg. De nieuwe zomerroute heeft echter als voordeel dat het beduidend korter is en minder tegenstroom heeft. (rijkewaddenzee.nl)

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X