watersport nieuws Nieuwsdienst-persberichten
De inhoud van onderstaande persberichten behoeft niet per se aan alle journalistieke criteria te voldoen.

12de herziene uitgave van het boek voor watersporters ‘Leidraad voor het Vaarbewijs’
19/06/2019 PERSBERICHT Haarlem – Elk jaar is er weer een grote groep mensen die zijn Klein Vaarbewijs 1 en 2 wil halen. Zelfstudie ligt voor de hand voordat je met een schip van wal kunt steken dat of langer is dan 15 meter of harder vaart dan 20km/u. Leidraad voor het Vaarbewijs van Richard Vooren is ...

Oude houten wedstrijdzeilboten op 13 en 14 juli weer bijeen voor de 13de ‘Oud-Zeilend-Hout’ op het Paterswoldsemeer
18/06/2019 Paterswolde (Groningen) – Inmiddels zal het Oud-Zeilend-Hout evenement alweer voor de 13e keer worden gezeild. Het is een echte traditie geworden. Oude houten wedstrijdzeilboten die door de eigenaren vertroeteld worden en jaarlijks weer op het evenement afkomen. Vaak zijn het zelf ...

HISWA vereniging maakt einde aan ‘te goedkope’ ligplaatsen in gemeentelijke jachthavens
17/06/2019 Persbericht Amsterdam – De gemeente Hellevoetsluis mag geen vaste ligplaatsen voor bootbezitters meer aanbieden zonder de gemaakte kosten volledig door te berekenen. Dat is de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een hoger beroep dat de gemeente Hellevoetsluis ...

Provincie Friesland waarschuwt hardvaarders met doop van nieuwe politie-raceboot…
14/06/2019 PERSBERICHT Leeuwarden – Met het gieten van champagne over het dek is vanmiddag de PW 5 officieel gedoopt door Regina Bouius-Riemersma (algemeen directeur Provincie Fryslân). Deze nieuwe speedboot zet de provincie in voor verschillende controles op en rondom het water. Zo zal de PW 5 te ...