Bekende vaarroute Plaatgat langs Schiermonnikoog opgeheven

Schiermonnikoog – Met ingang van 15 februari 2011 is het Plaatgat bij Schiermonnikoog als vaarroute van en naar de Waddenzee opgeheven. Rijkswaterstaat heeft de betonning laten verwijderen omdat er verondieping en versmalling optreedt in de vaargeul Plaatgat.

Door deze morfologische ontwikkelingen is een vlotte en veilige doorvaart niet meer mogelijk. De scheepvaart kan vanaf bovengenoemde datum alleen nog gebruik maken van de hoofdvaarroute Westgat voor het varen van en naar de Waddenzee (Watersportbank, Rijkswaterstaat)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *