Ophoging bruggen Friese vaargebied Bolsward – Franeker – Easterein

Friesland – Het vaargebied in de driehoek Bolsward – Franeker – Easterein wordt beter toegankelijk door het ophogen van vier landbouwbruggen naar minimaal 1,5 meter. De dorpen Tzum, Lollum, Hidaard, Hartwerd, Reahûs en Easterein worden hierdoor beter bereikbaar voor de kleine watersport. (Studiosudwest.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *