Organisatie 35ste America’s Cup op ramkoers met de ISAF

Brussel – Op maandag 2 juni werd het protocol van de 35ste America’s Cup in de ether gestuurd. Dit 78 bladzijden tellend document vertelt ons hoe en met welke boten de America’s Cup in 2017 zal gezeild worden. Diagonaal gelezen kunnen we alvast vertellen dat er een aantal substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd waardoor ze op ramkoers komen met het ISAF. (Clubracer)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *