‘Dekking voor eigen gebrek’ in een bootverzekering geeft bij schade lang geen garantie op een uitkering

Deventer – In het ene geval had de eigenaar van een pleziervaartuig geen dekking voor eigen gebrek, in de andere kwestie had de booteigenaar dat wel. In beide gevallen kunnen de watersporters echter fluiten naar een schadevergoedig voor een mankement aan de motor. Dit blijkt uit twee recente uitspraken van klachteninstituut Kifid, waarbij Delta Lloyd de verzekeraar van dienst was.

In de eerste zaak gaat het om een kajuitzeiljacht met, welke de eigenaar van eind april 2015 heeft verzekerd bij Delta Lloyd. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat eigen gebrek is uitgesloten van dekking, tenzij dit heeft geleid tot brand, ontploffing ofwel stranding of aanvaring van het vaartuig. Een jaar later meldt de eigenaar zich met schade bij de verzekeraar. Al vanaf de proefvaart in het voorjaar van 2015 draait de motor van het zeiljacht onrustig bij een toerental boven de 1200 rpm.

De verzekerde levert een rapport van de reparateur mee. Hierin komt naar voren dat er in een van de filters van de motor wat vervuiling is aangetroffen. De rest van het brandstofsysteem is schoon. Volgens de deskundige die de booteigenaar meeneemt naar de reparateur is de conclusie gerechtvaardigd dat de schade is opgetreden als gevolg van vervuilde brandstof, een externe oorzaak dus. Deze schade wordt door de booteigenaar geschat op ruim € 5.500.

In de tweede kwestie was er wel sprake van een dekking voor eigen gebrek maar kan de consument daar in dit geschil volgens Kifid juist geen beroep op doen. De watersporter heeft een motorboot verzekerd bij Delta Lloyd onder een watersportverzekering. De motorboot is volledig casco verzekerd met als voorwaarde dat eigen gebrek aan de voorstuwingsinstallatie en generatoren ook is meeverzekerd. Wel geldt daarbij als voorwaarde dat er tijdig onderhouds- en controle-werkzaamheden worden uitgevoerd. De verzekering keert nooit uit als er sprake was van slijtage.
Koelwaterslang gebarsten

Op 29 mei 2017 heeft de consument met een schade-aangifteformulier schade bij Delta Lloyd gemeld. Een paar dagen daarvoor was de koelwaterslang gebarsten waardoor water in de boot is gekomen. Hierdoor werkte de koelkast niet en moest de boot geheel worden leeggepompt. De schade wordt door de expert van Delta Lloyd vastgesteld op ruim € 4.400. (Assurantie Magazine/Vakmedianet)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *