Toenemende overlast dwingt tot meer controle en handhaving op Loosdrechtse Plassen

Losdrecht – Plassenschap Loosdrecht laat vaker controleren of mensen zich op en rond de Loosdrechtse Plassen aan de regels houden. Dat staat in de Kadernota 2020 van het schap, het opstapje naar de begroting voor dat jaar.

Het dagelijks bestuur van het plassenschap schrijft dat ’de overlast door onder meer gevaarlijk vaargedrag, te snel varen en het aanleggen op plaatsen waar dit niet is toegestaan een groeiend probleem (is) op de Loosdrechtse Plassen’. Om die overlast terug te dringen wil het bestuur in 2020 graag 54.000 euro extra uittrekken voor handhaving van de regels. Dertig mille daarvan is bedoeld om bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van Recreatie Midden-Nederland vaker in te zetten. Van de rest kan recreatie Midden-Nederland extra capaciteit inhuren voor interne afhandeling van overtredingen en juridisch advies. Recreatie Midden-Nederland voert de praktische zaken uit voor het plassenschap. (NHD)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *