Motie voor verzegeling vuilwatertanks aangenomen, alleen VVD was tegen, wat gaat VVD-minister nu doen?

Den Haag – In de Tweede Kamer is afgelopen week de motie voor de verzegeling van vuilwatertanks aan boord van recreatievaartuigen, ingediend door kamerlid Tjeerd de Groot (D66), aangenomen. Het is nu aan minister van Nieuwenhuizen om de verzegeling van vuilwatertanken in wetgeving om te zetten.

Handhaving
Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sinds januari 2009. Waterrecreanten dienen hun vuilwatertanks leeg te pompen bij daartoe bestemde vuilwaterstations. Hiervan wordt echter maar weinig gebruik gemaakt, waardoor een gezondheidsrisico voor zwemmers ontstaat. Mede omdat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is, diende De Groot de motie in om de buitenwaterafvoer van de vuilwatertanks te verzegelen, zodat deze niet langer gebruikt kunnen worden.

De motie

De stemming en de stemverdeling. Alleen de VVD was tegen.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

 • constaterende dat het sinds 1 januari 2009 voor plezier-vaartuigen verboden is om op de Nederlandse binnenwateren toiletwater te lozen;
 • constaterende dat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is;
 • overwegende dat lozingen door pleziervaart op het binnenwater niet wenselijk zijn voor de kwaliteit van het binnenwater en risico’s opleveren voor de gezondheid van zwemmers;
 • overwegende dat de Verenigde Staten een succesvol lozingsverbod voeren door de pleziervaart te verplichten hun buitenwaterafvoer van hun vuilwatertanken te laten verzegelen;
 • verzoekt de regering, de verzegeling van vuilwatertanken in de daartoe strekkende regelgeving te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Overigens geldt het lozingsverbod lang niet voor iedereen die zich op het water beweegt, beroepsvaart en kleine passagiersschepen hebben geen verplichting voor een vuilwatertank. (Waterrecreatie Nederland, Watersportalmanak, Tweede Kamer)

10 gedachten over “Motie voor verzegeling vuilwatertanks aangenomen, alleen VVD was tegen, wat gaat VVD-minister nu doen?”

 1. Geen verzegeling zonder registratie van schepen. Bij een geregistreerde pleziervloot is het een kleine stap naar vaarbelasting voor de pleziervaart.

 2. Mag er op zee ook niet meer geloosd worden?ik neem toch aan van wel.
  Wie gaat dan de verzegeling verzorgen?
  Weten ze in Den Haag dat er in de VS niet verzegeld wordt maar dat men zelf een slot op de kraan moet kunnen zetten?
  Ik ben benieuwd.

 3. Helaas weer een regeling die heel belastend is en niet gaat werken. Wie controleert verzegeling? Wat moet ik op zee dan doen? En als ik niet op zee vaar, waar kan ik dan mijn tank legen (op dit moment alleen in theorie!)?

  Bovendien: zolang de vrachtvaart en cruisevaart ongestoord mogen lozen is het verbod, zeker op grotere wateren als de Zeeuwse Delta, niet te verkopen. Het zal dus niet gedragen worden door de watersporter

 4. Ondenkbare actie. Ik vraag me af of al deze voor-stemmers in de kamer weten wat een boot is, laat staan dat ze weten hoe het in de praktijk gaat (maar dat zien we wel vaker in NL). Los daarvan, technisch is afsluiten vrijwel niet haalbaar, in veel schepen moet je wel erg veel loshalen en slopen voordat je bij de afsluiter komt; dit laatste zal echter wel op te lossen zijn.
  Maar…..wie gaat dat controleren? En wie zegt mij dat als er iemand zich meldt dat dat te goeder trouw is? En hoezo moet ik zomaar iemand aan boord laten en in mijn privacy laten komen. De laatste tijd staat de wereld op zijn kop als het gaat over privacy, je mag niets meer van elkaar weten en geen enkel gegeven doorspelen zonder formulieren, toestemmingen, verklaringen enz enz. Maar er mag wel iemand zomaar bij mij aan boord komen (in de toiletruimte, erg privacy gevoelig), al of niet met een legitimatie (maar wat zegt dat eigenlijk?) om te kijken of er een slotje is gemonteerd op een afsluiter…. een slotje wat vervolgens zonder enig omhaal weer weggehaald kan worden, maar dan ben je natuurlijk plotseling ongehoorzaam……
  En wat te denken van voorbeelden in het buitenland waar de overheid juist weer vraagt om organisch afval (lees: etensresten) te lozen omdat het o zo schone water volledig dood is en er geen leven meer in mogelijk is…….
  Kortom, de burger heeft de verantwoordelijkheid te dragen voor schoon water, dat moeten we met zijn allen doen en dáár zou m.i. de aandacht nog veel naar moeten uitgaan, maar vergeet de natuur daarbij niet. Steek daar de energie in en laat peperdure procedures van een niet ter zake kundige overheid achterwege!!

 5. Vroeger, bij mijn opa, poepten we op een ton. Deze werd om de zoveel tijd opgehaald en vervangen door een schone.
  Dus, poepen op een emmer met wc bril, en de inhoud vervolgens overboord mikken en de emmer spoelen in de rivier of plas.

 6. wij hebben al 20 jaar een vuilwatertank in gebruik maar onze grootste ergenis is dat als je hem wil laten leegpompen dat niet in iedere haven word gedaan met als argument dat is alleen voor de mensen die hier liggen of de pomp is kapot en daar zit je dan met een volle tank maar laat onze regering eerst een de overstort riolen aanpakken wij liggen in Warmond en twee jaar geleden de overstort in Leiden open na zware regenval duizenden doden vissen
  maar de watersporter word weer in een kwaad daglicht gezet ook de goedwillende
  er word een zwemmer ziek in een provincie waar veel jachten varen in deze periode en niet allemaal voldoen aan de gestelde eisen en wat ze nu willen je moet er wel de ruimte voor hebben en voor een heleboel watersporters zijn de kosten voor een zuivering installatie er duur

 7. In de zandgaten van de afgedamde maas, het waterwingebied van Den Haag en omstreken, worden binnenkort duizenden tonnen verontreinigd slip uit de havens van Antwerpen gedumpt. Het steeds groeiend aantal rijncruise schepen lozen direct op het oppervlakte water. Riolen die met zware stortbuien lozen op het oppervlakte water.
  Wat heeft het voor zin om, het toch al krimpende aantal, jachteigenaren te belasten met een niet te controleren maategel.

 8. In Nederland rust men pas als alles met regeltjes is dichtgetimmerd. Zodoende kan een rechtshandhaver zich altijd gesteund voelen. Aan de realiteit en haalbaarheid van deze regeltjes wordt gemakshalve voorbij gegaan.
  In de praktijk is mijn ervaring dat de echte watersporter zoveel mogelijk gebruik maakt van aanwezige toegestane sanitaire voorzieningen. Als die er niet zijn zul je toch ergens je behoefte moeten doen. Zo simpel is het. De milieumaffia zal ons altijd blijven achtervolgen want het is veel makkelijker om een rechtgeaarde burger aan te pakken dan een multinational. Ze moeten toch ergens mee scoren over andermans rug. Het is allemaal kinnesinne.

 9. Even voorbijgaand aan het onbeperkt lozen van beroepsvaart, cruiseschepen en bunkerschepen (die ook niet op de riolering zijn aangesloten hier) vind ik de schijtende medemens in de bosjes van marekrittes en eilandjes veel smeriger dan ergens in een kanaal waar grote scheepvaart ook loost een keer de tank leegpompen. In de late zomer ligt menig eilandje of marekritte vol met stront en toiletpapier. Zet daar eerst maar eens iemand neer om dat te verbieden.
  Apetrots waren wij met onze vuilwatertank al bleek daarna dat zo goed als niemand dat ding gebruikt. Al snel kwamen we erachter waarom. Menig jachthaven heeft geen pomp, velen een pomp die niet eens aangesloten is (maar wel de blauwe vlag gescoord hebben), jachthavens die vertikken geparkeerde boten voor de pomp te verwijderen zodat je niet uit kunt pompen etc. En is de tank vol en geen pomp te vinden, dan is het enige alternatief maar op de puts en dan gaat de boel nog overboord.

 10. Nou hebben we 15 miljoen koeien, 25 miljoen varkens en ruim 250 miljoen kippen in Ons Nederland. Al die poep en plas wordt gewoon uitgereden op het land en stroomt met de eerst volgende regen bui weer in de sloot.
  En dan gaat die regering(?), Met haar groene milieu terroristen (uit vervelling) lopen zeuren over het al 1000 den jaren lozen van voedingsstoffen in het open water?
  Nee, dat is zinvol en effectief regeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *