Motie voor verzegeling vuilwatertanks aangenomen, alleen VVD was tegen, wat gaat VVD-minister nu doen?

Den Haag – In de Tweede Kamer is afgelopen week de motie voor de verzegeling van vuilwatertanks aan boord van recreatievaartuigen, ingediend door kamerlid Tjeerd de Groot (D66), aangenomen. Het is nu aan minister van Nieuwenhuizen om de verzegeling van vuilwatertanken in wetgeving om te zetten.

Handhaving
Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sinds januari 2009. Waterrecreanten dienen hun vuilwatertanks leeg te pompen bij daartoe bestemde vuilwaterstations. Hiervan wordt echter maar weinig gebruik gemaakt, waardoor een gezondheidsrisico voor zwemmers ontstaat. Mede omdat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is, diende De Groot de motie in om de buitenwaterafvoer van de vuilwatertanks te verzegelen, zodat deze niet langer gebruikt kunnen worden.

De motie

De stemming en de stemverdeling. Alleen de VVD was tegen.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

 • constaterende dat het sinds 1 januari 2009 voor plezier-vaartuigen verboden is om op de Nederlandse binnenwateren toiletwater te lozen;
 • constaterende dat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is;
 • overwegende dat lozingen door pleziervaart op het binnenwater niet wenselijk zijn voor de kwaliteit van het binnenwater en risico’s opleveren voor de gezondheid van zwemmers;
 • overwegende dat de Verenigde Staten een succesvol lozingsverbod voeren door de pleziervaart te verplichten hun buitenwaterafvoer van hun vuilwatertanken te laten verzegelen;
 • verzoekt de regering, de verzegeling van vuilwatertanken in de daartoe strekkende regelgeving te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Overigens geldt het lozingsverbod lang niet voor iedereen die zich op het water beweegt, beroepsvaart en kleine passagiersschepen hebben geen verplichting voor een vuilwatertank. (Waterrecreatie Nederland, Watersportalmanak, Tweede Kamer)

3 gedachten over “Motie voor verzegeling vuilwatertanks aangenomen, alleen VVD was tegen, wat gaat VVD-minister nu doen?”

 1. Geen verzegeling zonder registratie van schepen. Bij een geregistreerde pleziervloot is het een kleine stap naar vaarbelasting voor de pleziervaart.

 2. Mag er op zee ook niet meer geloosd worden?ik neem toch aan van wel.
  Wie gaat dan de verzegeling verzorgen?
  Weten ze in Den Haag dat er in de VS niet verzegeld wordt maar dat men zelf een slot op de kraan moet kunnen zetten?
  Ik ben benieuwd.

 3. Helaas weer een regeling die heel belastend is en niet gaat werken. Wie controleert verzegeling? Wat moet ik op zee dan doen? En als ik niet op zee vaar, waar kan ik dan mijn tank legen (op dit moment alleen in theorie!)?

  Bovendien: zolang de vrachtvaart en cruisevaart ongestoord mogen lozen is het verbod, zeker op grotere wateren als de Zeeuwse Delta, niet te verkopen. Het zal dus niet gedragen worden door de watersporter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *