Tips om via de Duitse Bocht naar Denemarken te varen

Haarlem – Wie vanuit Nederland naar de Oostzee wil varen, moet door de Duitse Bocht. Dit Noordzeegebied staat bij veel zeilers bekend als een lastig vaarwater. Zeilen vroeg René Vleut hoe je je het beste kunt voorbereiden op een trip naar of van de ingang van het Kieler Kanaal.

Het zeegebied van de Duitse Bocht is het vrijwijl rechthoekige zeegebied ten noorden van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. De noordelijke grens ligt ongeveer ter hoogte van Horns-Rev aan de Deense westkust. Ten noorden van de Waddeneilanden loopt van west naar oost het verkeersscheidingsstelsel Terschelling-German Bight, waarvan de grote scheepvaart gebruik maakt. In de praktijk wordt daardoor voor reizen naar de Oostzee gebruik gemaakt van de kustverkeerszone die tussen dit verkeersscheidingsstelsel en de Wadden ligt.

De Duitse Bocht is een typische lagerwalkust waar wind en getij vaak vrij spel hebben. Sommige van de zeegaten vormen de uitwatering van rivieren (Eems, Jade en Weser) ie vanuit het achterland hier in zee stromen. Wind en tij kunnen deze zeegaten in een ware hel van branding en grondzeeën doen veranderen. De bekendste van deze riviermondingen is de Elbe. En daar moeten we overheen als we richting het Kieler Kanaal varen of terug naar huis. (Zeilen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *