Honderd jaar geleden werd de naam voor de Amsterdamse Sixhaven verzonnen

Amsterdam – Op 13 november 1919 besloot de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging om haar nieuwe Amsterdamse thuishaven te vernoemen naar jhr. W. Six, net daarvoor overleden. Het heet nu nog steeds de Sixhaven. We hebben de notulen.

De Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging is de oudste watersportverenging in Nederland. Tegenwoordig zit die in Muiden, maar het begon allemaal in Amsterdam.

Het Stadsarchief Amsterdam schrijft in de inventarisatie van het archief van de vereeniging: ‘Op 24 augustus 1848 besloot men aan Koning Willem II het beschermschap van de vereniging aan te bieden, gelijkertijd werd het erelidmaatschap aangeboden aan de prinsen van Oranje Hendrik en Frederik en aan een viertal “hooggeplaatste personen”. De Koning ging welwillend in op het verzoek en werd zo de beschermheer van de vereniging. De beide prinsen namen het erelidschap evenzeer aan, evenals de vier notabelen. Na het overlijden van Willem II in 1849 aanvaardde Koning Willem III het ere-voorzittersschap van de vereniging.’ (www.sportgeschiedenis.nl, www.sixhaven.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *