KNRM-app met gratis hulp houdt commerciële bergers nog altijd op afstand

Vakantietijd! Wie gaat u bellen bij nood op de boot? In 2014 vroeg ik mij af, of het gemak waarmee Jan en alleman zonder enige beperking een beroep kan doen op de gratis KNRM-hulp, na bijna 200 jaar niet zijn langste tijd gehad zou hebben. Een beetje het gevolg van de toenemende stroom KNRM-smeekbedes met de vraag of er ‘niet een legaatje’ ten bate van de lovenswaardige reddingsorganisatie af kon. Voor als het eenmaal zo ver was. Nee, niet het afborrelen van de boot, maar het verscheiden van mijzelf.

Een beetje naïf concludeerde ik dat er financieel noodweer op komst was, en bedacht dat het ANWB-wegenwachtmodel die vervelende bedelbrieven misschien overbodig kon maken. De ‘betaalde hulp’ gedachte kwam ook voort uit mijn verbazing over de gemakzucht, waarmee menig schipper het Nederlandse water opgaat. Omdat hij weet, dat er altijd gratis KNRM redding nabij is. Zelfs als het probleem voortkomt uit achterstallig onderhoud of gebrek aan voorbereiding.

Daarna schreef ik in 2018: ‘Ongelimiteerde inzet KNRM gaat ten koste van commerciële bergers én redders‘. Dat leverde heel verschillende reacties op. Geen verrassing, omdat iedereen weet, dat het bieden van gratis hulp in een omgeving, waar anderen dezelfde hulp betaald aanbieden, netelige situaties veroorzaakt. Dit leidt al sinds het bestaan van de reddingsclub tot confrontaties. Zowel op de wal, als op het water.

De kustwacht vond vorig jaar het antwoord op de vraag wie ze nu voor elk ‘wissewasje’ moesten alarmeren, en bevrijdde zich van haar benarde positie ‘tussen twee vuren’: Elke schipper moet het voortaan zelf maar uitzoeken. Alleen bij direct levensgevaar zal de kustwacht haar taak vervullen, de KNRM alarmeren en de hulp zo nodig coördineren. Bij louter technische problemen neemt de schipper contact op met óf de KNRM, óf een commerciële hulpverlener. De eerste blijft gratis komen, de tweede wil eerst weten hoe het met de betaling zit. Wie zou u kiezen?

Inderdaad… de KNRM! Te meer omdat deze uiterst betrouwbare club zich in de nieuwe regeling nog steeds geen enkele beperking heeft opgelegd in de te leveren hulp. Tenslotte is het varen met het up to date KNRM-materiaal voor menige bemanningslid in de meeste gevallen toch ook nog een pretje. Bovendien heeft de KNRM app nu opeens een belangrijke toegevoegde waarde: het gemak! Per app alarmeren gaat wel even eenvoudiger dan een telefoonlijst met verschillende bedrijven raadplegen. De reddingmaatschappij heeft een helder paginaatje gemaakt over hoe te handelen, indien men staat op de exclusieve gratis hulp van de KNRM.

Inmiddels voltrekt de pleziervaart zich zowat voor honderd procent binnen internetbereik. Dat maakt de KNRM-app tot een belangrijk wapen. Want de alarmering zal nu buiten de kustwacht om vaker één op één geschieden, terwijl de oproepen voorheen veelal via de marifoon in het openbaar plaatsvonden. In tegenstelling met het verleden hebben commerciële bergers straks geen weet meer van wat er op het water gebeurt. Dat brengt ze nog verder op achterstand.

Kortom, gaat er voor de krachtverhouding tussen KNRM en commerciële bergers iets veranderen? Nauwelijks. De KNRM zal het met die app hoogstens nóg drukker krijgen. Alleen de kustwacht is er tussenuit geknepen, waardoor de pleziervaarder hierdoor misschien iets meer met z’n neus op de feiten wordt gedrukt bij het inroepen van hulp. Dat zou de bewustwording van wat men eigenlijk vraagt (‘Stuur even een reddingboot’) ten goede kunnen komen. In elk geval geen rede voor paniek. Zolang de KNRM onverminderd haar efficiënte hulp blijft bieden (en de legaten blijven komen…), zal er weinig veranderen.

Met vriendelijke groet,

Bert Kuijpers,
opstapper van Nauticlink

20/06/2021

Eén gedachte over “KNRM-app met gratis hulp houdt commerciële bergers nog altijd op afstand”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *