Nauticlink | getijden Rijkswaterstaat | eb en vloed | hoe het werkt | contact  

GETIJDEN, EB, VLOEDHandleiding voor de Nauticlink getijdeklokken

Een ideale aankoop voor iedereen die langs de kust leeft, een boot in een getijdehaven heeft, zeevisser of strandliefhebber is. Op deze getijdeklokken ziet u onmiddellijk of het op de ingestelde lokatie op dat moment opkomend, afgaand, hoog- of laagwater is. De klokken werken op alle plaatsen ter wereld waar het ritme van eb en vloed ongeveer 6 uur bedraagt (per etmaal meestal twee maal hoog- en twee maal laagwater).
Er zijn getijdeklokken voor op de wal en een messing vochtbestendige uitvoering voor in de kajuit van een schip. Er zijn ook twee getijdehorloges, die volgens hetzelfde principe werken.

 • Uitleg

  Dit zijn geen standaard klokken, maar speciaal gemaakt op basis van de getijden. De getijdeklok rekent namelijk niet in 24 uur, maar in 24 uur, 50 minuten en 28,8 seconden. Omdat - hoewel de aarde in 24 uur draait - een bepaalde plaats op aarde 50 minuten langer door moet draaien om de maan, die in zijn baan intussen 13 graden is opgeschoven, weer recht boven zich te krijgen. Dat betekent dat er gemiddeld tussen "twee hoogwaters" precies 12 uur, 25 minuten en 14,4 seconden zit. De klok is zo geprogrammeerd dat hij alleen de dagelijkse cyclus van de maan volgt. Daardoor is de klok iets minder nauwkeurig dan de officile getijdetabellen die rekening houden met de exacte stand van de maan ten opzichte van de zon (half, vol en nieuwe maan).

  Het voordeel is dat de klok, die ook al onafhankelijk van de zomertijd werkt, niet per se hoeft te worden bijgesteld, omdat hij zich in de loop van het jaar zelf weer corrigeert. Zo bedraagt de maximale afwijking na een half jaar bijvoorbeeld een uur, maar zes maanden later is deze weer afgenomen tot nul! De klok is dus een heel handige hulp, maar niet bedoeld om "blind op te navigeren".

 • Instellen

  De klok werkt op een penlight batterij, type AA. Instellen is erg eenvoudig: Zet de wijzer op de "hoogwater stand" - mocht hij daar al niet op staan - door te draaien aan het wieltje op de achterzijde boven de batterijbehuizing. U start de klok bij voorkeur bij 'volle maan' om een op termijn zo'n gering mogelijke afwijking te bewerkstelligen. Het is echter geen voorwaarde. Zoek uit wanneer het de eerstvolgende "volle maan" is en kijk hoe laat het op die dag hoogwater is in het gebied waarvoor u de klok wilt gebruiken. U start de klok door precies op die dag en dat uur de AA-batterij te plaatsen. Dat is alles. U hangt 'm op en voortaan volgt u het verloop van de getijden in n oogopslag op de klok!

 • Uw lokale situatie

  De wijzerplaat van de klok wijst (ruim) zes uur 'afgaand' en zes uur 'opkomend' water aan. Dat klopt globaal voor de kust van Zeeland en de Wadden. Voor de Noord- en Zuidhollandse kust geldt gemiddeld dat het water wel ruim zeven tot acht uur zakt, en in ruim vijf tot vier uur opkomt. Indien u de klok ijkt op 'hoogwater' valt het echte 'laagwater' daar dan op de '5' of de '4' n de tekst 'laagwater'. Het 'hoogwater' - 12 uur en 25 minuten na het vorige 'hoog' - toont altijd correct.

 • Instellen Casio Sea-Pathfinders op basis van de 'lunitidal interval'

  De horloges van Casio dienen te worden ingesteld met behulp van de lokale 'lunitidal interval'. Dit is een corrigerende faktor van de maanstand, afhankelijk van de geografische ligging voor een preciezere weergave van de getijden. Het betreft de tijd die verstrijkt tussen 'de passage van de maan boven een meridiaan en het moment dat het op diezelfde meridiaan hoogwater is'. In het Nederlands wordt deze waarde ook wel 'het havengetal' genoemd. Het is voor ons een grootheid die niet zo vaak wordt gebruikt, en die voor onze havens ook niet gemakkelijk te vinden is op het internet. Gelukkig brengt Rijskwaterstaat uitkomst onder waternormalen. Hier vindt u onder 'waterstanden' per plaats de gevraagde havengetallen. (Indien waternormalen.nl onbereikbaar is, kunt u de gemiddelde havengetallen hier ook als PDF vinden, evenals de Nederlandstalige handleiding van de Casio SPS 300C horloges (PDF))