Nauticlink | winkel | eb en vloed | hoe het werkt | contact  

Jacob Venker
computergestuurde getijdeklok

Software met 72 componenten per getijstation zorgt ervoor dat deze klok een minimale afwijking vertoont met de door Rijkswaterstaat gepubliceerde getijtabellen en men kan zeggen dat de klok het getij 'vrijwel exact' (op 3% na) toont.

De Venker-getijklok geeft een nauwkeurige indicatie van het gemiddelde getijverloop. Het blauwe vlak (de getijvorm) is de polair geprojecteerde getijkromme. De rode wijzer snijdt doorlopend de rand van het gekleurde vlak, en fungeert dan als peilstok. Draaiend over de wijzerplaat komt de peilstok dieper of minder diep in het water te staan. Is het hoog water (de wijzer staat dan loodrecht onder HW), dan bedekt deze het gekleurde vlak geheel. Het water is dan als het ware tot het topje van de 'peilstok' gerezen. Gemiddeld 6 uur en 28 minuten na hoog water valt de 'peilstok' helemaal droog en staat deze onderaan bij 'LW'. Zo is het 'rijzen' en 'vallen' van het water makkelijk af te lezen en te voorspellen.

De gemiddelde duur van hoog water tot hoog-water is 12 uur en 25 minuten. Maar gedurende de ene week komen de getijgolven sneller, en daarna weer trager. Deze versnellingen en vertragingen hangen samen met de stand van de maan en de zon ten opzichte van elkaar.

Bijzonder
Een gewoon getijde-uurwerk vertoont altijd een tijdelijke afwijking. Bij deze moderne door Jacob Venker uit Sint Anthonis ontworpen computergestuurde getijklok is dat niet meer het geval. De computer compenseert ruim 97 % van alle afwijkingen. Hierdoor loopt deze klok vrijwel gelijk met de Getijtafels voor Nederland van het Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat. De erbij geleverde software bevat minimaal 72 getijcomponenten per getijstation.

Stroming
Als de wijzer op het groene pijltje komt te staan is het reeds vallende water even 'stil' en vrijwel zonder stroming. Even daarna gaat het richting zee stromen (De ebstroom komt opgang). Bij het rode pijltje is het reeds rijzende water opnieuw even stil en gaat het daarna weer naar binnen stromen (De vloedstroom komt opgang).

Getijvormen
De naar rechts overhellende getijvormen hanteren we doorgaans bij springtij (Springtij is het gedurende twee tot drie dagen na nieuwe en volle maan). De naar links overhellende vorm gedurende de dagen daarna tot en met doodtij, een week na het springtij.

Op maat gemaakt
Iedere klok is custom made en deze wordt dan ook specifiek ontworpen en gebouwd voor ieder plaatselijk getij. Dit geldt in het bijzonder voor de getijvorm. Een getijklok wordt daarom geleverd inclusief een PC met de voor uw locale getij bestemde software. Desgewenst kan de getijvorm worden voorzien van een logo en een daarbij behorende tekst.

Prijs en specificaties
De verkoopsprijs van het standaardmodel van deze high tech getijdeklok bedraagt

prijs op aanvraag

Voor het gevelmodel van de Venker-getijklok en klokken die buiten gebruikt gaan worden of die bestemd zijn voor andere dan de Nederlandse kustwateren geldt evenwel een nader overeen te komen prijs.

De Venker-getijklok met een diameter van 595 mm wordt standaard geleverd als wandmodel voor binnen inclusief PC, monitor en de op het lokale getij afgestemde software. De standaard ombouwkleur van alle klokken is zwart. De indeling van de wijzerplaat en de kleurstelling hiervan zijn conform de wens van de afnemer. Voor een andere kleurstelling geldt een meerprijs van 150,00 euro. Voor het aanbrengen van een wapen of (bedrijfs-)logo in de getijvorm geldt eveneens een meerprijs van 150,00 euro.

Bestellen
Bent u geïnteresseerd in deze bijzondere Venker-getijklok? Laat het de Schipper weten.

© Nauticlink | adverteren op Nauticlink