Noodkreet hulporganisatie HOGE na opzegging ligplaats door nieuwe eigenaar Huizer Marina

PERSBERICHT
Seeker_HOGEHuizen – Tot onze ontsteltenis ontvingen wij van Bart Reijn, beheerder namens de nieuwe eigenaar van de Watersportcentrum Huizen, voorheen de Huizer Marina, Gert Verwelius de aanzegging zijn haven met onze reddingboot binnen twee weken te verlaten. De twee weken die ons gegund worden noemt Bart van Reijn’s boten in zijn aanzegging per mail “in alle netheid op tijd communiceren”. Volgens de heer van Reijn heeft de KNRM Huizen geen invloed gehad op de beslissing en hebben de banden die Gert Verwelius van Verwelius Bouwen zou hebben de KNRM, geen rol gespeeld. Andere ligplaatshouders hebben echter geen brief ontvangen.
KNRM: Het redden door HOGE moet stoppen
Eerder werd de Seeker al op last van de toenmalige voorzitter van de KNRM Huizen* uit de Gemeentelijke Huizer Haven gezet, vanwege de demotiverende werking die er uit ging voor de vrijwilligers door het “in 50% van de noodgevallen eerder arriveren van de reddingboot Seeker” bij een noodgeval**. De Seeker is daarop naar de Huizer Marina uitgeweken en heeft daar de afgelopen 4 jaar naar volle tevredenheid gelegen.
Gespecialiseerde noodhulp
Van daar uit werd steeds snel actie ondernomen bij een noodoproep en talloze mensen werden door deze reddingboot, die 24 uur, zeven dagen in de week alleen voor levensbedreigende noodgevallen inzetbaar is, uit het water gered. Afgelopen zomer werd nog een catamaranzeiler uren nadat de zon was onder gegaan uit het Markermeer gered, met behulp van de thermische camera. Pas nog werd deze reddingboot uitgerust met SideVision sonar -naast de al eerder gemonteerde Thermische camera- speciaal voor het opsporen van drenkelingen.
Kort geding
HOGE overweegt een kort geding tegen van Reijns boten cq Verwelius Bouwen om nakoming van de HISWA voorwaarden –waarbij drie maanden opzegtermijn in acht moeten worden genomen- af te dwingen. Van Reijn vindt zijn “twee weken dan moet je wegwezen” nog netjes, want “wat Gert Verwelius betreft werd gewacht tot 1 april met de aanzegging tot directe uitzetting”. Omdat de reddingboot afgelopen weken al enkele malen gesaboteerd werd, is eigenlijk blijven liggen en procederen geen optie. Naar een andere haven op korte termijn wordt gezocht, maar deze is nog niet gevonden.
* Toenmalig burgemeester van Gils
**Bron ‘Seeker arriveert eerder’
Meer informatie www.reddingbrigade.net

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X